HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – „IMM INVEST ROMÂNIA”

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020, Partea I, a fost publicată Hotărârea Guvernului (HG) nr. 326/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, principalele modificări ale normelor metodologice:

1. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici  pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investiții, în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei. Vechile norme metodologice interziceau acest cumul.

2.  Modificări privind comisionul de risc și administrare

a. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de șoldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.

Vechea reglementare prevedea calcularea respectivului comision de risc de către FNGCIMM ca procent aplicat la valoarea garanției prevăzută în contractul de garantare, pentru toată perioada de garantare și se achita o singură dată la acordarea/ majorarea/prelungirea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a garanției. De asemeneam se mai prevedea că obligația de plată a comisionului de risc era acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by