ANAF propune modificarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, scopul comun al MFP și ANAF îl reprezintă implementarea sistemului electronic de poprire a conturilor bancare, prin automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele fiscale din subordinea ANAF, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită. Începand din iunie 2017, actele de executare silită privind înființarea și ridicarea popririlor bancare se comunică instituțiilor de credit, printr-un mecanism de comunicare masivă a acestora, sens în care s-a pus la dispoziția instituțiilor de credit, de către ANAF, o platformă de pe care se descarcă de către comunitatea bancară fișierele aferente.

„Deși a fost implementat acest mecanism, disponibilitățile bănești ale debitorilor sunt afectate, întrucât fiecare instituție de credit virează sumele pentru care au fost înființate popriri bancare, fără a avea cunoștință de cele deja virate de către celelalte instituții de credit, ceea ce conduce în multe situații la blocarea/virarea sumelor existente în conturile debitorilor peste sumele înscrise în adresa de înființare a popririi”, spun inițiatorii. În acest context, reprezentanții ANAF menționează că se impune îmbunătățirea mecanismului deja existent, prin automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită. „Astfel, prin noul mecanism, se are în vedere ca disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare, astfel încât să nu producă sincope în activitatea desfășurată de aceștia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, în timp real, având în vedere că încetarea măsurii de înființare a popririi bancare se va efectua masiv, de la nivel central al ANAF, pe baza schimbului rapid de informații cu instituțiile de credit”, se precizează în Referatul de aprobare.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by