Practici specifice privind înregistrarea în contabilitate a operațiilor economico-financiare privind personalul, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020

CECCAR
Ec. dr. Margareta LESPEZANU, expert contabil
Filiala CECCAR Teleorman

Începând cu data de 16 martie 2020, angajatorii care și-au redus sau și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor au aplicat cadrul legislativ și au suspendat temporar contractul individual de muncă al acestora, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, indemnizație care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by