MFP: Proiect de ordin ce vizează livrările intracomunitare și transportul internațional și intracomunitar

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, recent, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) – i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 103/2016.

Potrivit inițiatorilor proiectului, măsura vine în scopul „unei mai bune înțelegeri a legislației fiscale secundare, eliminării unor disfuncționalități și, implicit, pentru abordarea mai facilă a prevederilor legale atât de către contribuabili, cât și de organele fiscale”.

Astfel, conform Referatului de aprobare care însoțește proiectul de ordin, acesta vizează modificarea și completarea OMFP nr. 103/2016, în principal, pentru:

  • revizuirea definiției exportatorului din perspectiva TVA, precum și pentru clarificarea modalității de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificării legislației vamale care nu mai permite persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană să aibă calitatea de exportatori;

  • corelarea cu noile dispoziții ale art. 45a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum au fost introduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Consiliului nr. 2018/1.912, referitoare la justificarea transportului intracomunitar al bunurilor în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;

  • corelarea cu modificarea Codului fiscal ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2018/1.910 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020;

  • adaptarea prevederilor OMFP nr. 103/2016 la o serie de decizii recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv deciziile CJUE în cauzele C-275/18 „Milan Vinš”, C-288/16 „L.Č.IK”, C-291/18 „Grup Servicii Petroliere SA”, C-33/11 „A Oy” și C-33/16 „A Oy”;

  • preluarea unor propuneri formulate de mediul de afaceri.
Proiectul de ordin și Referatul de aprobare care îl însoțește pot fi consultate pe site-ul MFP, la secțiunea Transparență decizională – Proiecte acte normative.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by