Newsletterul lunii octombrie, publicat de ETAF. Principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni

European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat newsletterul lunii octombrie, document în care se regăsesc principalele noutăți fiscale europene din ultimele trei luni și care au fost prezentate detaliat în buletinele de știri săptămânale.

În acest număr, puteți citi despre:

Legislația profesională

  • Comisia se consultă cu ETAF cu privire la politica pieței interne
  • Președinția finlandeză dorește să reînnoiască negocierile trilaterale pe tema procedurii de notificare
Legislația fiscală

  • Noul mandat: prioritățile în domeniul fiscal ale Comisiei și ale Comitetului fiscal al Parlamentului
  • Taxe pe schimbarea climatică: opțiunile discutate
  • Măsurile adoptate de OECD și UE în vederea taxării economiei digitale
  • Nemulțumirea Comisiei față de cooperarea administrativă în materie fiscală a statelor membre
  • Cazuri aparent similare privind ajutorul de stat interpretate diferit de către Tribunalul de Primă Instanță al UE
  • Lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale: în cazul TVA-ului
Diverse

  • ETAF desemnat membru al Grupului de Experți în domeniul TVA din cadrul Comisiei Europene
  • Blocați agenda: 5 decembrie 2019 :- Conferința ETAF în domeniul fiscal
Newsletterul integral, în limba engleză, poate fi consultat pe site-ul organizației.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by