Contabilitatea altor tipuri de entităţi, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) pune la dispoziția stagiarilor o nouă publicație de mare utilitate – Contabilitatea altor tipuri de entităţi.

Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Liviu-Marian Matac, Ileana Nișulescu-Ashrafzade, Aurelia Ștefănescu şi Adriana Tiron-Tudor, sub coordonarea Adrianei Florina Popa, analizează în patru capitole cele mai importante aspecte referitoare la contabilitatea bancară, contabilitatea instituțiilor publice, contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial şi contabilitatea în partidă simplă.

În capitolul I – Contabilitatea bancară – sunt redate aspecte privind contabilitatea sistemului bancar din România, a decontărilor intrabancare și interbancare şi a operațiunilor cu clientela, în timp ce capitolul II – Contabilitatea instituţiilor publice – prezintă instituțiile publice și procesul bugetar, practicile și particularitățile în înregistrările contabile din acest tip de entități şi situațiile financiare întocmite de acestea.

Capitolul III – Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial – abordează cadrul legislativ al constituirii şi funcţionării acestor persoane juridice, organizarea şi conducerea contabilităţii, tratamentele contabile specifice şi întocmirea și prezentarea situațiilor financiare de către persoanele juridice fără scop patrimonial.

Cel de-al IV-lea capitol – Contabilitatea în partidă simplă – descrie categoriile de persoane care aplică reglementările privind contabilitatea în partidă simplă, registrele și documentele financiar-contabile utilizate în scopul conducerii acestui tip de contabilitate, regulile privind arhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile, inventarierea patrimoniului şi redă aspecte legate de trecerea la organizarea contabilității pe baza regulilor în partidă dublă.

Lucrarea conţine numeroase exemple practice şi teste de autoevaluare și este disponibilă la filialele CECCAR din întreaga țară, la prețul de 30 lei.

Written by

Leave a Reply

Message