Tablou membri

 

Tarifele percepute de profesioniștii contabili membri CECCAR nu sunt reglementate. Acestea se negociază între părți și trebuie să se reflecte într-o remunerare corespunzătoare activității desfășurate de profesionistul contabil membru CECCAR pentru îndeplinirea obligației profesionale privind asigurarea calității.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România [1]

91. Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum şi membrii inactivi, şi anume:

17/01/2014 – punctul a fost modificat prin Hotărâre 13/2013 

Secţiunea întâi – experţi contabili – liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

Secţiunea a doua – experţi contabili care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre CECCAR):

A. membri activi;

B. membri inactivi.

Secţiunea a treia – persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute, care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

Secţiunea a patra – societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

Secţiunea a cincea – contabili autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

Secţiunea a şasea – contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare, de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi.

Secţiunea a şaptea – societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

Secţiunea a opta – membri de onoare:

A. preşedinţi de onoare;

B. experţi contabili de onoare;

C. contabili autorizaţi de onoare.