Noutăţi legislative

În consultare publică
În situaţia în care doriţi să faceţi propuneri şi/sau comentarii cu privire la proiectele aflate în dezbatere publică, vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de mail legislaţie@ceccaro.ro cu cel mult 2 zile înainte de expirarea termenului de consultare.
Ministerul Finanțelor PubliceProiect de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile – publicat în data de 20.06.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – publicat în data de 14.06.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 – publicat în data de 04.06.2018

Guvernul RomânieiProiect de hotărâre privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului – publicat în data de 25.05.2018

Guvernul RomânieiProiect de ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică – publicat în data de 18.05.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice – publicat în data de 16.05.2018

Guvernul RomânieiProiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017 – publicat în data de 16.05.2018

Agenția Națională de Administrare FiscalăProiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” – publicat în data de 14.05.2018

Agenția Națională de Administrare FiscalăProiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” – publicat în data de 14.05.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind recunoașterea competențelor profesionale dobândite de auditorii interni din sectorul public și pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice – publicat în data de 11.05.2018

Ministerul Finanțelor PubliceProiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) – publicat în data de 07.05.2018

Publicate
Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.062/2018 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi – Monitorul Oficial nr. 445 din 29.05.2018


Parlamentul României – Legea nr. 111/2018 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018


Parlamentul României – Legea nr. 110/2018 din 16 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene – Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.951/2018 din 27 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale – Monitorul Oficial nr. 414 din 15.05.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.952/2018 din 27 aprilie 2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – Monitorul Oficial nr. 414 din 15.05.2018


Ordinul BNR Nr. 3/2018 din 30 aprilie 2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 – Monitorul Oficial nr. 406 din 11.05.2018


Ordin nr. 1.155/2018 din 27 aprilie 2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” – Monitorul Oficial nr. 405 din 11.05.2018


Legea nr. 104/2018 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 402 din 10.05.2018


Ordinul MFP-MDRAP nr. 1.938/4.735/2018 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice – Monitorul Oficial nr. 399 din 9.05.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.476/2018 din 16 februarie 2018 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018


Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.453/2018 din 13 februarie 2018 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual – Monitorul Oficial nr. 182 din 27.02.2018

ARHIVĂ – NOUTĂȚI LEGISLATIVE (2011-2017)