Clase CAEN

Activităţile care pot fi desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi,  potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, sunt:

5829 – Activităţi de editare a altor produse software

 

6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6209 – Alte activităţi privind tehnologia informaţiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6420 – Activităţi ale holdingurilor
6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal

 

7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului
7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

 

8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi  specializate de secretariat
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.