Clase CAEN

Activităţile care pot fi desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi,  potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, sunt:

5829 – Activităţi de editare a altor produse software

6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6209 – Alte activităţi privind tehnologia informaţiei

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6420 – Activităţi ale holdingurilor

6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal

7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului

7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

8211 – Activităţi combinate de secretariat

8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi  specializate de secretariat

8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi

8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.

9101 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor