Ghidul de finanțare pentru Programul „Electric Up”, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 1.176 din 4 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 3.402/2020 al MEEMA privind aprobarea Ghidului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in – Programul „Electric Up”. Scopul programului îl reprezintă creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

 Suma necesară implementării Programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu de finanțare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by