Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației privind acordarea unor zile libere pentru părinți în cazul suspendării cursurilor, publicată în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 593/2020 al ANOFM privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 836 din 11 septembrie 2020.

Astfel, conform actului normativ, pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județenă, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, după caz, își desfășoară activitatea, o cerere, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la actul normativ, care va fi datată și semnată de reprezentantul legal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente justificative:

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la procedură;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by