Sinteza principalelor prevederi ale OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30 martie 2020

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

I. Prevederi privind bonificațiile privind plata anticipată a impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020

1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

a.) 5% pentru contribuabilii mari, stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;

b.) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți, potrivit OPANAF nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii;

c.) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

2. De aceste bonificații beneficiază și contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by