Noutăți fiscale europene din Buletinul de știri ETAF – 30 martie 2020

Măsurile fiscale propuse de OCDE pentru atenuarea impactului economic provocat de virusul COVID-19

La 21 martie a.c., Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat o listă de măsuri fiscale care pot fi adoptate de guverne pentru a atenua impactul provocat de virusul COVID-19 asupra contribuabililor. Sugestiile propuse de OCDE variază de la renunțarea sau amânarea plății contribuțiilor la asigurările sociale, a salarizării și a impozitelor angajatorilor și liber profesioniștilor, până la acordarea de concesii fiscale persoanelor care lucrează în instituțiile de sănătate și alte sectoare legate de situații de urgență. De asemenea, OCDE recomandă măsuri referitoare la TVA, precum amânarea plăților de TVA, a taxelor vamale și a accizelor pentru bunurile de import, accelerarea restituirilor de TVA în exces aferente intrărilor; simplificarea procedurilor de solicitare a scutirii de TVA pentru datoriile neperformante. În ceea ce privește impozitul pe profit, OCDE sugerează o mai mare generozitate a dispozițiilor privind reportarea pierderilor și amânarea sau a ajustarea plăților în avans ale impozitelor pe veniturile întreprinderilor pe baza unei obligații fiscale preconizate revizuite, care se apropie aproximativ de obligația fiscală finală a contribuabilului, ținând cont de impactul preconizat asupra cifrei de afaceri a întreprinderii (în locul de impactul asupra vânzărilor sau a profitului din anul precedent).

COVID-19: Instituțiile UE iau decizia de a sprijine IMM-urile

În ultimele două săptămâni, instituțiile UE au aprobat măsuri economice de sprijinire a IMM-urilor pe perioada stării de urgență generate de epidemia de COVID-19. La 26 martie a.c., Parlamentul European a aprobat Regulamentul propus de Comisia Europeană cu privire la anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investițiile în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19. Scopul acestor măsuri este de a direcționa 37 de miliarde de euro din fondurile UE disponibile către cetățenii, regiunile și țările cele mai afectate de COVID-19. Fondul european de dezvoltare regională „trebuie să sprijine finanțarea capitalului circulant al IMM-urilor, dacă acest lucru este necesar, ca […] să ofere un răspuns eficace la o criză de sănătate publică”. Între timp, Banca Europeană de Investiții (BEI) va mobiliza 40 de miliarde de euro pentru IMM-urile afectate, prin diverse instrumente disponibile intermediarilor financiari (bănci comerciale, bănci naționale de promovare, instituții de garantare). Aceste măsuri vin în completarea celor deja adoptate de către Comisia Europeană, precum Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat care permite statelor membre să utilizeze toată flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în această perioadă dificilă.

Proiectarea sistemelor fiscale din statele membre UE

Următorul grafic din raportul privind „Politicile fiscale în Uniunea Europeană 2020 reprezintă structura de taxare după funcția economică, ilustrând diferențele dintre statele membre UE. Proiectarea sistemelor fiscale a statelor membre diferă din punct de vedere al ratelor de impozitare și a activităților supuse impozitării. Raportul atrage atenția asupra nevoii de sisteme fiscale sustenabile care să evite erodarea bazei impozabile și care să asigure suficientă finanțare pentru a acoperi cheltuielile actuale. Mai mult decât atât, conform raportului, sistemele fiscale sustenabile sunt cele care generează acordul public, validând contractul social aflat la bază. Acest fapt presupune asigurarea repartizării echitabile a obligațiilor și a conformității fiscale.
Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by