IFAC: Regândirea rolului viitorilor contabili – Apelul nostru la acțiune

Anne-Marie Vitale | 22 ianuarie 2020

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC: www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă.

Schimbările revoluționare duc la transformarea rolului contabililor în societate:

 • Raportul din 2018 privind viitorul locurilor de muncă, realizat de Forumul Economic Mondial, arată că:
  • Până în anul 2022, 75 de milioane de locuri de muncă ar putea fi înlocuite ca urmare a schimbării diviziunii muncii între munca manuală și cea automatizată.
  • Anumite profiluri profesionale vor deveni din ce în ce mai redundante, printre acestea aflându-se și cele de contabil și auditor.
 • Raportul din 2018 privind viitorul locurilor de muncă indică și faptul că 133 de milioane de locuri de muncă ar putea fi create până în 2022 – fapt ce indică o creștere economică mondială, și nu un declin.
Ce presupun toate acestea pentru noi și cum putem reinterpreta rolul contabilului în viitor?

Dat fiind faptul că automatizarea și tehnologia continuă să influențeze schimbarea modelelor de afaceri, rolul contabililor și al auditorilor va trebui să evolueze rapid și să se adapteze.

Pe măsură ce profesia evoluează, trebuie să anticipăm:

 • Domeniile în care există o cerere ridicată pentru aptitudinile noastre;
 • Conduita și competențele necesare pentru a avea succes în viitorul ecosistem de afaceri; și
 • Schimbarea așteptărilor cu privire la ceea ce înseamnă a fi „contabil”.
Conform Raportului din 2018 privind viitorul locurilor de muncă, există o cerere din ce în ce mai mare pentru profesiile de analist de date, specialist în megadate, specialist în transformările digitale și specialist în servicii IT. Conduita și competențele contabililor se intersectează cu aceste roluri, care vor fi la mare căutare.

Un mediu caracterizat de evoluții rapide necesită viteză de reacție. International Federation of Accountants (IFAC) a implementat o abordare care vizează dezvoltarea educației contabile la nivel global. Panelul Internațional de Educație Contabilă (Panelul) este un aspect-cheie în cadrul acestei abordări și are un rol esențial, furnizând consultanță către IFAC cu privire la modalitățile de a ajuta organizațiile profesionale contabile (PAO-urile) să reinterpreteze viitoarea profesie contabilă și să formeze contabili pregătiți pentru viitor.

Panelul a propus o viziune pentru PAO-uri:

„…. să aducă o contribuție activă la dezvoltarea unei profesii pregătite pentru viitor – relevantă, respectată, valoroasă, durabilă – care să fie atrăgătoare pentru o varietate de talente noi și existente și care să îndeplinească nevoile organizațiilor (atât din sectorul public, cât și cel privat) și ale societății”.

Pentru a ne asigura că educația contabilă va face față provocărilor generate de modificarea competențelor și aptitudinilor necesare, trebuie să înțelegem încotro se îndreaptă această profesie:Așadar, cum putem face schimbări progresive și revoluționare?

Fiecare persoană implicată în profesia globală are un rol important.

Rolul IFAC: valorificarea avantajului său comparativ pentru a facilita evoluția și, în cele din urmă, revoluția:

 • Activitate de promovare.Aceasta presupune acceptarea și valorificarea perturbărilor. Este necesară încurajarea dialogului cu privire la piața potențială totală (TAM) a profesiei, care reprezintă o modalitate de a analiza profesia contabilă din punctul de vedere al numărului de locuri de muncă deținute de contabili și auditori. Previziunile din Raportul din 2018 privind viitorul locurilor de muncă indică faptul că piața potențială totală se va reduce dacă profesia nu va lua nicio măsură în acest sens. IFAC promovează dialogul global prin intermediul unor întrebări precum: Cum putem mări piața potențială totală? Ce măsuri putem lua în prezent pentru a mări piața potențială totală pe viitor? Măsurile pe care le adoptăm în prezent vor fi benefice pentru ecosistemul piețelor de capital.
 • Formarea unei profesii pregătite pentru viitor.IFAC sprijină PAO-urile și alte părți interesate în formarea contabililor pregătiți pentru viitor prin promovarea și facilitarea schimbului de informații, dezvoltării capacităților și a leadershipului vizionar.
 • Sprijinirea adoptării și implementării unor standarde internaționale de înaltă calitate.Standardele Internaționale de Educație (IES) stabilesc o serie de obiective educaționale care susțin competența contabililor în formarea lor profesională inițială. Un nou instrument electronic ar putea facilita accesul la IES-uri și materialele-suport privind implementarea.
Rolul PAO-urilor: inițierea dialogului și modernizarea conduitei și competențelor contabililor:

PAO-urile ar trebui să determine dacă modelele lor de afaceri sunt adecvate obiectivelor și dacă strategiile lor organizaționale sunt proiectate corespunzător pentru un viitor în care activitatea contabililor va fi diferită.

Cu toții cunoaștem situațiile în care:

 • Contabilii desfășoară aceleași activități, cum ar fi colectarea, obținerea și manipularea datelor și informațiilor, reconcilierea informațiilor din sisteme separate și luarea deciziilor în baza unor eșantioane sau a unor informații limitate. Aceste aptitudini se dobândesc de obicei în cadrul cursurilor de pregătire desfășurate conform obiectivelor educaționale prescrise – o abordare educațională standardizată.
 • Contabilii desfășoară aceleași activități în mod diferit, de exemplu, dezvoltarea seturilor de aptitudini cu ajutorul automatizării, vizualizarea pentru a dobândi perspective mai ample și utilizarea tehnologiei comunicațiilor pentru a asigura un impact mai mare – toate se bazează în general pe autoînvățare și autocunoaștere.
 • Contabilii desfășoară activități diferite, ceea ce va depinde, însă, de măsurile pe care le întreprindem în prezent. PAO-urile pot facilita acest viitor în mai multe moduri. Trebuie să luați în considerare 4 pași esențiali:
1. Mobilizarea părților interesate și implicarea unor experți. Începeți devreme, facilitând dialogul între părțile interesate și experți. Învățați de la celelalte PAO-uri. Dezvoltați o viziune și o strategie pentru profesia contabilă din jurisdicția proprie.
2.  Implementarea noilor IES-uri. IES-urile au fost revizuite cu accent pe scepticismul profesional și tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC). Pentru a sprijini implementarea acestora, au fost stabilite și obiective educaționale fără valoare de normă pentru TIC.
3.  Facilitarea respecializării și perfecționării competențelor. Puneți accent pe competențele relevante, incluzând: flerul în afaceri, competența comportamentală, afinitățile digitale, integrarea, sinteza și analiza datelor și comunicarea.
4.  Pregătirile necesare pentru succesul PAO-ului dvs. în era digitală. Stabiliți-vă provocări în ceea ce privește timpul necesar pentru promovarea schimbărilor în cadrul programei și a inovațiilor în evaluare. Utilizați EdTech. Îndepliniți nevoile specifice ale membrilor dvs. în funcție de competențele acestora, nu de rolul lor.
  Rolul organizațiilor: dezvoltarea unor funcții financiare eficiente și eficace

Contabilii sunt foarte implicați în succesul unei organizații, devenind din ce în ce mai importanți pentru obținerea acestuia. Funcțiile financiare ar trebui să identifice factorii care facilitează schimbarea și planurile de dezvoltare aferente pentru a se asigura că aceștia sunt adecvați în sprijinirea și dezvoltarea parteneriatelor în cadrul întreprinderii, al sectorului public și al altor entități. Aceste funcții ar trebui să cuprindă combinația corespunzătoare de talente, aptitudini și tehnologii pentru a mări eficiența și eficacitatea.

Pentru a facilita transformarea funcției financiare, IFAC a conceput un  instrument de evaluare  care ajută consiliile de administrație și conducerea să identifice punctele forte și cele care necesită îmbunătățiri în cadrul funcției financiare.

Rolul persoanelor: accentul pe autodezvoltare, perfecționarea aptitudinilor tehnice existente și dezvoltarea aptitudinilor care devin din ce în ce mai importante

Oamenii sunt esențiali pentru adaptarea la nevoile viitorului. Este absolut necesar ca fiecare dintre noi să își asume o răspundere personală de a învăța pe tot parcursul vieții și de a-și dezvolta cariera, transformând astfel procesul de învățare dintr-unul pasiv, bazat pe conformitate, într-unul personalizat, reflectiv și bazat pe nevoile personale ale fiecăruia. IES 7 Dezvoltarea profesională continuă (DPC) conține o serie de inovații care pot ajuta la elaborarea unui DPC eficient într-un mediu de lucru caracterizat de schimbare. Schimbarea modelelor de afaceri și nevoile în curs de evoluție ale întreprinderilor creează noi oportunități pentru contabilii dornici să învețe. Care sunt competențele importante?

 • Flerul în afaceri. În prezent, deciziile de afaceri strategice se bazează din ce în ce mai mult pe modul în care persoanele pot integra cantități mari de date, analizate corespunzător, folosind raționamentul profesional. Modelele de afaceri evoluează rapid, având efecte asupra modului în care interacționează comercianții, angajații și clienții și asupra modului în care este desfășurată și evaluată activitatea economică a întreprinderii.
 • Competența comportamentalăAceasta se referă la modul în care persoanele se pot folosi de curiozitatea intelectuală, gândirea critică, adaptabilitate și învățarea pe tot parcursul vieții pentru a reacționa eficient la schimbările din mediul tehnologic, dând dovadă în același timp de agilitatea intelectuală necesară pentru a accepta modalități noi sau alternative de desfășurare a activității și de adaptare rapidă la schimbarea circumstanțelor. Competența comportamentală presupune totodată și utilizarea și diseminarea etică a datelor.
 • Afinitățile digitale. Contabilii ar trebui să înțeleagă impactul tehnologiilor noi și emergente asupra activităților lor curente și a activităților ce ar trebui întreprinse într-un mediu caracterizat de „evoluții” și „revoluții” și modul în care funcționează astfel de tehnologii, modul în care sunt utilizate și afectează generarea, procesarea și fluxul de date și informații. Guvernanța și securitatea datelor sunt aspecte-cheie care țin de afinitățile digitale.
 • Interogarea, sinteza și analiza datelor. Aceasta presupune competențele necesare pentru a putea utiliza în mod eficient date structurate și nestructurate, de exemplu, pentru a evalua dacă datele sunt complete, corecte și relevante, precum și pentru a înțelege excepțiile de la regulă. Printre aceste competențe se numără și efectuarea evaluărilor riscurilor, a analizelor predictive și utilizarea eficientă a instrumentelor de vizualizare.
 • Comunicarea. Tehnologiile noi și emergente au dus la schimbări în canalele de comunicație dintre sisteme, de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare și al dispozitivelor inteligente.
Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a recunoaște, accepta și preîntâmpina incertitudinile legate de profesia noastră.

Acesta este APELUL NOSTRU LA ACȚIUNE către toate PAO-urile, organizațiile și persoanele.Anne-Marie Vitale

Președinte al Panelului Internațional de Educație Contabilă

Anne-Marie Vitale este președintele Panelului Internațional de Educație Contabilă, iar până în iulie 2012 a fost președinte al Consiliului pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă. În prezent, Anne-Marie Vitale face parte din Biroul Avocatului General în cadrul PwC, lucrând în calitate de expert judiciar în legătură cu United States Securities and Exchange Commission, Public Company Accounting Oversight Board și aspecte aferente litigiilor.

Anterior, a făcut parte din organizația națională de asigurare a calității a PwC deținând funcția de Assurance Learning and Development Leader (director în educație și dezvoltare în domeniul asigurării). În plus față de trasarea direcției strategice pentru educație și dezvoltare, a condus eforturile PwC de a valorifica educația profesională continuă ca mijloc direct de îmbunătățire a calității auditului. În calitate de partener de audit cu peste 25 de ani experiență în grupul pentru sectorul tehnologic, care furnizează servicii atât companiilor publice multinaționale, cât și companiilor emergente din diverse sectoare de activitate, inclusiv semiconductori, computere și rețele, software și dispozitive medicale, Anne-Marie Vitale a oferit consultanță tehnică atât companiilor emergente, cât și companiilor publice multinaționale cu privire la o gamă variată de aspecte referitoare la contabilitate și raportare.

Anne-Marie Vitale deține o experiență vastă și în ofertele publice de capitaluri proprii și titluri de creanță. Înainte de a face parte din PwC, Anne-Marie Vitale a fost angajată într-o companie multinațională care furniza servicii tehnice, științifice, de inginerie și de integrare sistemică. Este membru al American Institute of Certified Public Accountants, al California Society of Certified Public Accountants și deține titlul de certified global management accountant. Totodată, este în consiliul director al Silicon Valley Directors’ Exchange, o organizație nonprofit care oferă un forum pentru educație și probleme actuale ce afectează directorii companiilor din sectorul public și privat. Anne-Marie Vitale deține un master în administrarea afacerilor (MBA) cu specializare în finanțe de la Universitatea San Diego (SUA) și o diplomă de licență în științe de la Universitatea Santa Clara (SUA).

Drepturi de autor © ianuarie 2020 ale International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate. Utilizat cu permisiunea IFAC. Contactați permissions@ifac.org pentru permisiunea de a reproduce, stoca sau transmite acest document.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by