IFAC: Combaterea corupției prin educația în afaceri

Rania Uwaydah Mardini | 4 decembrie 2019

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC: www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă.

Corupția se referă la „abuzul de putere în scopul obținerii de câștiguri personale” (Transparency International). Aceasta subminează eficacitatea oricărui ecosistem dat – de la entități individuale la economii naționale – și afectează dezvoltarea și progresul în raport cu cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals – SDG) ale ONU. Mișcarea anticorupție a făcut pași importanți, dar progresul rămâne relativ scăzut față de deziderate. Corupția este o problemă pluridimensională, care necesită o soluție la fel de pluridimensională, ce implică o varietate de grupuri de părți interesate – nu doar legiuitorii și autoritățile responsabile de punerea în aplicare. Sectorul privat este un astfel de grup. Tinerii sunt un altul.

Ce este necesar pentru combaterea corupției?

Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Totuși, crearea unui mediu corespunzător – o cultură a integrității – este un bun punct de plecare. Acestea fiind spuse, nu este suficientă doar cultura, este nevoie de eforturi concentrate concrete și, pentru acestea, există două componente fundamentale.

Prima este voința de a lupta împotriva corupției (inclusiv angajamentul de a rezista până la capăt). Aceasta derivă din convingerea că această luptă este ceea ce trebuie făcut – nu doar ce e bine. De exemplu, o entitate de afaceri trebuie să fie convinsă că etica este profitabilă. O concepție greșită des întâlnită este aceea că ar exista un compromis între conduita etică și o bună performanță de afaceri sau că prin corupție „se ung roțile” afacerii. Această concepție greșită trebuie tratată.

A doua este convingerea că avem, într-adevăr, un rol de jucat și că fiecare dintre noi poate avea o contribuție. În acest sens, deținerea cunoștințelor necesare și a unei rețele sociale corespunzătoare este foarte importantă. O rețea oferă susținere, reunește și coordonează în același timp eforturile individuale și le amplifică impactul.

Pe scurt, lupta împotriva corupției necesită convingere, cunoștințe și socializare.

Cum intervine educația în afaceri?

Școlile de afaceri joacă un rol esențial. Ca instituții de învățământ, ele trebuie să formeze cetățeni responsabili, care sunt dispuși și capabili să promoveze în mod proactiv integritatea în mediile lor. Acestea interacționează cu studenții – viitorii oameni de afaceri – într-o perioadă în care caracterul, ideile și convingerile lor sunt încă în curs de dezvoltare. Aceste instituții se află într-o poziție unică ce le permite să insufle studenților valoarea pe care o au integritatea și etica. Puterea exemplului este primordială în acest sens: modelarea comportamentului etic, recunoașterea și recompensarea diligenței și a muncii oneste și respectul față de reguli.

Mai mult, școlile de afaceri sunt locul în care viitorii manageri își dezvoltă flerul în afaceri și fundamentul pe care își vor construi experiența și își vor face alegerile. În consecință, programa trebuie să fie elaborată cu atenție pentru a trata două obiective educaționale cheie, competența profesională în afaceri și etica:

  • Etica: absolvenții trebuie învățați cum să evalueze principiile de etică, cum să aplice comportamentul etic și cum să argumenteze alegerea etică – nu doar pentru că este adecvată din punct de vedere moral, ci și pentru că este profitabilă din punct de vedere economic. Ei trebuie să se integreze în forța de muncă având convingerea fermă că, deși scurtăturile pot crește profitul pe termen scurt, pe termen lung, conduita etică este esențială pentru a oferi o valoare optimă și sustenabilă acționarilor.
  • Competența profesională în afaceri: absolvenții trebuie învățați cum să recunoască riscurile de corupție ce afectează o organizație, cum să recomande strategii adecvate de diminuare a acestor riscuri și cum să identifice și să evalueze rolul conducerii și efectul său asupra mediului și activităților de control.
Pe măsură ce clasele de studenți își finalizează, unele după altele, cursurile, în societate se integrează o rețea de persoane capabile și responsabile din punct de vedere etic. Această rețea poate fi consolidată ulterior prin inițiative care se concentrează, în mod explicit și în întregime, pe creșterea integrității și limitarea practicilor corupte.

Rețeaua de Integritate în Afaceri a OSB

În acest spirit, la 3 aprilie 2019, Școala de Afaceri Olayan (OSB) a Universității Americane din Beirut (AUB), Liban, a lansat Rețeaua de Integritate în Afaceri (BIN). BIN, creată sub auspiciile asociației Beta Gamma Sigma a OSB, este prima de acest fel din Liban. Aceasta a avut ca inspirație și se aliniază inițiativei Universități împotriva corupției, lansată de Programul pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite în 2016 și din care OSB face parte de atunci. Universități împotriva corupției recunoaște puterea pe care o au tinerii ca agenți ai schimbării și urmărește să le ofere instrumentele necesare – cunoștințele și rețelele sociale – care să le permită să lupte pentru integritate în regiunea arabă, unde corupția este considerată o problemă scăpată de sub control. BIN conectează studenții OSB la o rețea de colegi din 23 de universități (la nivelul lunii decembrie 2018) din Liban, Iordania, Tunisia și Maroc.

Misiunea BIN este de a promova argumentele economice împotriva corupției, în vederea construirii unei rețele de persoane care cred în valoarea eticii în raport cu afacerile profitabile și o promovează. Studenții și alumni OSB vor fi în centrul BIN și sperăm ca, pe măsură ce interacționează cu colegii lor din alte universități și țări, influența lor asupra creării unei culturi a integrității să crească peste granițele propriului campus, extinzându-se la nivel mai general în comunitatea libaneză și arabă.

Pentru a îndeplini această misiune, activitățile BIN includ discuții organizate, ateliere, conferințe, dezbateri și competiții. Scopurile principale ale acestora sunt:

  • Să creeze spații fundamentate pe cunoștințe pentru a crește capacitățile și nivelul de conștientizare în raport cu valoarea integrității, legislația internațională anticorupție și eforturile anticorupție în Liban și regiunea arabă.
  • Să ofere o platformă pentru exprimarea ideilor și implicarea în discuții și dezbateri constructive de către tineri, împreună cu organizațiile din societatea civilă și funcționarii publici.
  • Să conecteze studenții la rețelele naționale și regionale de integritate.
  • Să încurajeze studenții să se implice în cercetări conexe.
Pentru a lupta împotriva corupției trebuie să gândim strategic și să acționăm colectiv. Toată lumea are un rol de jucat – inclusiv școlile de afaceri.Rania Uwaydah Mardini

Conferențiar în contabilitate, Școala de Afaceri Olayan, Universitatea Americană din Beirut

Rania Uwaydah Mardini face parte din colectivul de profesori din cadrul Școlii de Afaceri Olayan de la Universitatea Americană din Beirut și este vicepreședinta Asociației Libaneze pentru Transparență, filiala libaneză a Transparency International. Este, de asemenea, membră a Panelului Internațional de Educație Contabilă (International Panel on Accountancy Education – IPAE), care consiliază IFAC, și președintă a Grupului său Consultativ pentru Educație Contabilă în Sectorul Public. Anterior, a fost membră a Consiliului pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă, predecesorul IPAE. În plus, Rania Uwaydah Mardini a ocupat poziția de consultant senior și expert regional în proiectul regional Anticorupție și Integritate în Țările Arabe (ACIAC) din cadrul Programului pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite.

Drepturi de autor © decembrie 2019 ale International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate. Utilizat cu permisiunea IFAC. Contactați permissions@ifac.org pentru permisiunea de a reproduce, stoca sau transmite acest document.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by