Sesiuni de examen de aptitudini

Pentru accesul la profesia de expert contabil examenul constă în susținerea a trei probe, după cum urmează:

  1. prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
  3. a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat examenul constă în susținerea a două probe, după cum urmează:

  1. prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
  2. a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii.

In tabelul de mai jos sunt centralizate probele și zilele de examen: