Echivalarea examenului de admitere la stagiu în baza Protocolului încheiat cu CAFR

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu şi a primului an de stagiu finalizat la CAFR, persoanele care au optat pentru efectuarea stagiului în paralel şi la CECCAR au posibilitatea depunerii, la sediul Corpului din Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, sau la filiala de domiciliu, a unui dosar de echivalare care să conţină:

  • Cerere de echivalare/înscriere;
  • Copie legalizată a actului de studii superioare economice recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România;
  • Curriculum vitae completat şi semnat de solicitant;
  • Adeverința medicală care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu;
  • Certificat de cazier judiciar în termen;
  • Adeverinţa eliberată de CAFR cuprizând: datele de identificare a stagiarului, data la care a obţinut şi a absolvit testul de acces la stagiu, disciplinele la care s-a susţinut testul de acces la stagiu, perioada în care a efectuat primul an de stagiu precum şi respectarea tuturor obligaţiilor faţă de CAFR pentru primul an de stagiu;
  • Copia actului de identitate B.I/C.I;
  • dovada achitării taxei de înscriere/echivalare (175 euro în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Pentru absolvenţii testului de acces CAFR, promoţia 2016, care au optat la înscrierea la stagiu pentru efectuarea stagiului în paralel şi la CECCAR, termenul de depunere a dosarelor de echivalare este 1 decembrie 2017.

* Aprobarea/neaprobarea dosarului de echivalare se va anunţa în scris la adresa din actul de identitate.

* În situaţia aprobării dosarului, solicitanţii vor face demersurile necesare înscrierii în anul II de stagiu în cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor C.E.C.C.A.R., respectiv Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărărea Consiliului Superior al CECCAR nr. 00/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

*  Anul de stagiu este an calendaristic şi începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an.