2017

 
În consultare publică
În situaţia în care doriţi să faceţi propuneri şi/sau comentarii cu privire la proiectele aflate în dezbatere publică, vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de mail legislaţie@ceccaro.ro cu cel mult 2 zile înainte de expirarea termenului de consultare.
ANAFProiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice – publicat în data de 29.11.2017
MFPProiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare în anul 2018, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – publicat în data de 29.11.2017
MFPProiect Legea bugetului de stat pe anul 2018 – publicat în data de 29.11.2017
MFPProiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 – publicat în data de 10.11.2017
MFPProiect de ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 – publicat în data de 10.11.2017
MFPProiect de ordin privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 10.11.2017
MFP Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – publicat în data de 02.11.2017 
ANAF Proiect de ordin al președintelui ANAF privind modificarea Anexei nr. 6 la ordinul președintelui ANAF nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal – publicat în data de 02.11.2017
ANAF Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice – publicat în data de 02.11.2017
ANAF Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările ulterioare – publicat în data de 02.11.2017
Ministerul Muncii și Justiției Sociale Proiect de ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017 – publicat în data de 31.10.2017
Ministerul Muncii și Justiției Sociale Proiect de ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2017 – publicat în data de 31.10.2017

MFP Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 26.10.2017

MFP Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – publicat în data de 26.10.2017
Ministerul Muncii și Justiției Sociale Proiect de hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – publicat în data de 26.10.2017
MFPProiect de ordin privind completarea unor reglementări contabile – publicat în data de 23.10.2017
MFPProiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României – publicat în data de 23.10.2017
MFP Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură – publicat în data de 18.10.2017
ANAF Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 108 „Declarație privind impozitul pe reprezentanță” – publicat în data de 24.10.2017
Ministerul Muncii și Justiției Sociale Proiect de hotărâre a Guvernului privind registrul general de evidență a salariaților – publicat în data de 19.10.2017
MFPProiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA – publicat în data de 12.10.2017
MFPProiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 – publicat în data de 12.10.2017
 MFP Proiect de ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 – publicat în data de 10.10.2017
ANAF Proiect de ordin privind stabilirea operațiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, cu acordul organului fiscal – publicat în data de 06.10.2017
Ministerul EconomieiProiect de lege – Legea minelor – publicat la data de 02.10.2017
ANAFProiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 – publicat în data de 27.09.2017
ANAFProiect de ordin pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către ANAF – publicat în data de 26.09.2017
ANAFProiect de ordin privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale – publicat în data de 26.09.2017
MFP Proiect Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – publicat în data de 24.08.2017
MFP Proiect Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 07.08.2017
MFPProiect Ordonanță privind plata defalcată a TVA – publicat în data de 04.08.2017
ANAF – Proiect de ordin privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare – publicat în data de 02.08.2017
MFPProiect Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III, pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern – publicat în data de 01.08.2017
ANAF – Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – publicat în data de 24.07.2017
MFP Proiect de ordin privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – publicat în data de 27.07.2017
MFPProiect de ordonanță pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative – publicat în data de 27.07.2017.
ANAFProiect de ordin privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță – publicat în data de 20.07.2017
MFPProiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.031/2.067/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României” – publicat în data de 14.07.2017
Ministerul Muncii și Justiției Sociale Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 – publicat în data de 19.07.2017
ANAF Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – publicat în data de 14.07.2017
ANAFProiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității – publicat în data de 13.07.2017
ANAFProiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal” – publicat în data de 13.07.2017
ANAFProiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, Procedurii de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare – publicat la data de 29.06.2017
ANAF – Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice – publicat în data de 11.05.2017
ANAF – Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și 209 “Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” – publicat în data de 11.05.2017
ANAF – Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare – publicat în data de 25.04.2017
ANAF – Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind completarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal – publicat în data de 14.04.2017
MFP – Proiect Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora – publicat în data de 21.04.2017
MFP – Proiect Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată – publicat în data de 21.04.2017
ANAF – Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea ordinului președintelui ANAF nr.631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA, cu modificările ulterioare – publicat în data de 14.04.2017
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – Proiect Legea prevenției
MFP – Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități – publicat în data de 20.03.2017 Referat de aprobare
MFP – Proiect Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene – publicat în data de 16.03.2017 Expunere de motive
MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 – publicat în data de 03.03.2017 Notă de fundamentare
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 – publicat în data de 01.03.2017 Ordin Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Referat
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă – publicat în data de 27.02.2017 Ordin Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Referat
ANAF – Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 – publicat în data de 16.02.2017 Ordin Referat
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui ANAF nr.531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale – publicat în data de 20.02.2017 Ordin Referat
ANAF – Proiect de ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii – publicat în data de 20.02.2017 Ordin Referat
MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale – publicat în data de 21.02.2017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Notă de fundamentare
MFP – Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 – publicat în data de 21.02.2017 Expunere de motive Acord de împrumut 
MFP – Proiect Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016- publicat în data de 21.02.2017 Expunere de motive
MFP – Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – publicat în data de 20.02.2017 Expunere de motive
MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016 – publicat în data de 03.03.2017
ANAF – Proiect de ordin al președintelui ANAF privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
SenatProiect Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
MFP – Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv – publicat în data de 20.02.2017 MFP – Proiect Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016- publicat în data de 21.02.2017 MFP – Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 – publicat în data de 21.02.2017 MFP – Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale – publicat în data de 21.02.2017
ANAF – Proiect de ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii – publicat în data de 20.02.2017
ANAF – Proiect de ordinal președintelui ANAF pentru completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui ANAF nr.531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale – publicat în data de 20.02.2017
ANAF – Proiect de ordinpentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 – publicat în data de 16.02.2017
ANAF – Proiect de ordin privind aprobarea protocolului de colaborare în vederea furnizării informațiilor în format electronic de către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București către ANAF – publicat în data de 14.02.2017
ANAF – Proiect de ordinal președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili – publicat în data de 03.02.2017
ANAF – Proiect de ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA – publicat în data de 30.01.2017
Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice – publicat în data de 14.02.2017
Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
 
Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale;
Proiect Ordin privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Publicate
Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017
Ordinul INS nr. 1.887/2017 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2018 – Monitorul Oficial nr. 939 din 28.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.300/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 938 din 28.11.2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 937 din 28.11.2017
Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.851/2017 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2017 – Monitorul Oficial nr. 935 din 27.11.2017
Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.852/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017 – Monitorul Oficial nr. 935 din 27.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale – Monitorul Oficial nr. 931 din 27.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.289/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 929 din 27.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.312/2017 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului – Monitorul Oficial nr. 926 din 24.11.2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.998/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) – Monitorul Oficial nr. 919 din 23.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale – Monitorul Oficial nr. 911 din 21.11.2017
Circulară BNR nr. 22/2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2017 – Monitorul Oficial nr. 908 din 20.11.2017
Circulară BNR nr. 21/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2017 – Monitorul Oficial nr. 908 din 20.11.2017
Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 – Monitorul Oficial nr. 907 din 20.11.2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 – Monitorul Oficial nr. 905 din 17.11.2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 – Monitorul Oficial nr. 905 din 17.11.2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 902 din 16.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.077/2017 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Monitorul Oficial nr. 901 din 16.11.2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.780/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României – Monitorul Oficial nr. 898 din 15.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.0492017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte” – Monitorul Oficial nr. 894 din 14.11.2017
Ordinul ANAF nr. 3.159/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 892 din 14.11.2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 885 din 10.11.2017

Legea nr. 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 875 din 07.11.2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.827/2017 privind completarea unor reglementări contabile – Monitorul Oficial nr. 873 din 07.11.2017

Regulamentul ASF nr. 11/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Monitorul Oficial nr. 857 din 31.10.2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare – Monitorul Oficial nr. 854 din 30.10.2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.800/2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 846 din 25.10.2017

Circulară BNR nr. 18/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2017 – Monitorul Oficial nr. 830 din 19.10.2017

Circulară BNR nr. 19/2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2017 – Monitorul Oficial nr. 830 din 19.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.950/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidă – Monitorul Oficial nr. 830 din 19.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.949/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale – Monitorul Oficial nr. 830 din 19.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.932/2017 privind completarea unor acte normative în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari și mijlocii – Monitorul Oficial nr. 828 din 19.10.2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.768/2017 pentru aprobarea Precizărilor privind formatul, schema XSD și elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitățile Trezoreriei Statului – Monitorul Oficial nr. 819 din 17.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.927/2017 privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA – Monitorul Oficial nr. 813 din 13.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.792/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură – Monitorul Oficial nr. 813 din 13.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.935/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – Monitorul Oficial nr. 812 din 13.10.2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.744/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug – Monitorul Oficial nr. 812 din 13.10.2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți – Monitorul Oficial nr. 812 din 13.10.2017

Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.295/2017 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – Romania”, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017 – Monitorul Oficial nr. 808 din 12.10.2017

Ordinul ANAF nr. 2.883/2017 privind Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor datorate în România de către membrii Comandamentelor Forțelor Aliate sau dependenții acestora, pentru articolele care urmează să fie înstrăinate și care au fost achiziționate fără plata impozitelor și taxelor datorate, precum și pentru aprobarea unor formulare – Monitorul Oficial nr. 804 din 11.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.899/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 802 din 10.10.2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați – Monitorul Oficial nr. 796 din 09.10.2017

Ordinul ANAF nr. 2.779/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă” – Monitorul Oficial nr. 793 din 06.10.2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.541/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) – Monitorul Oficial nr. 789 din 05.10.2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.540/2017 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 – Monitorul Oficial nr. 789 din 05.10.2017
Ordinul ANAF nr. 2.853/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 783 din 03.10.2017

Ordinul ANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 780 din 03.10.2017

Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 778 din 02.10.2017

Ordinul ANAF nr. 2.743/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA” – Monitorul Oficial nr. 763 din 26.09.2017

Regulamentul BNR nr. 1/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare – Monitorul Oficial nr. 760 din 25.09.2017

Ordinul ministrului muncii și justiției sociale și ministrului finanțelor publice nr. 1.600/2.435/2017 pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale – Monitorul Oficial nr. 760 din 25.09.2017

Ordinul ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 1.199/2017 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – Romania”, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 692/2017 – Monitorul Oficial nr. 759 din 22.09.2017

Circulară BNR nr. 16/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2017 – Monitorul Oficial nr. 758 din 22.09.2017

Ordinul ANAF nr. 2.661/2017 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.759/2016 – Monitorul Oficial nr. 750 din 19.09.2017

Ordinul ANAF nr. 2.671/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, cu excepția regimului de tranzit unional/comun – Monitorul Oficial nr. 748 din 18.09.2017

Ordinul ANAF nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, precum și a instrucțiunilor de completare a formularului (700) „Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01 – Monitorul Oficial nr. 747 din 18.09.2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.376/2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 745 din 15.09.2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.331/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate – Monitorul Oficial nr. 745 din 15.09.2017

Ordinul ANAF nr. 2.670/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plății taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operațiuni vamale – Monitorul Oficial nr. 744 din 15.09.2017

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.379/2017 pentru modificarea și completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 – Monitorul Oficial nr. 730 din 11.09.2017

Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA – Monitorul Oficial nr. 706, 31.08.2017

Ordinul ANAF nr. 2.326/2017 privind declarațiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanță – Monitorul Oficial nr. 649 din 08.08.2017

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 –  Codul muncii – Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017

Ordinul ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat nr. 894/2017 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – Monitorul Oficial nr. 638 din 04.08.2017

Ordinul ANAF nr. 2.309/2017 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare – Monitorul Oficial nr. 635 din 03.08.2017

Instrucțiunea nr. 2/2017 privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraților – Monitorul Oficial nr. 617 din 31.07.2017

Ordonanța Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice – Monitorul Oficial nr. 614 din 28.07.2017

Norma ASF nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor – Monitorul Oficial nr. 613 din 28.07.2017
Ordinul MFP nr. 1.026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug – Monitorul Oficial nr. 603 din 26.07.2017
Ordonanța Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 598 din 25.07.2017
Hotărârea Guvernului nr. 503/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 – Monitorul Oficial nr. 597 din 25.07.2017

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 584 din 21.07.2017

ORDONANŢA   Nr. 65/1994 din 19 august 1994     privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare

Text în vigoare începând cu data de 15 iulie 2017

Legea nr. 179/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 581 din 20.07.2017

 Legea nr. 178/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – Monitorul Oficial nr. 581 din 20.07.2017
 Legea nr. 172/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă – Monitorul Oficial nr. 576 din 19.07.2017
 Ordinul ANAF nr. 1.964/2017 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale” – Monitorul Oficial nr. 564 din 17.07.2017
 Ordinul MFP nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 – Monitorul Oficial nr. 559 din 14.07.2017
 Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 548 din 12.07.2017
 Ordinul MFP nr. 983/2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 – Monitorul Oficial nr. 545 din 11.07.2017
Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior – Monitorul Oficial nr. 544 din 11.07.2017
Ordinul MFP nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii – Monitorul Oficial nr. 519 din 4.07.2017
Ordinul ANAF nr. 1.886/2017 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularelor 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal” și 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 – Monitorul Oficial nr. 518 din 4.07.2017
Ordinul MFP nr. 928/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului contabilității publice – Monitorul Oficial nr. 512 din 3.07.2017
Legea nr. 155/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată – Monitorul Oficial nr. 511 din 3.07.2017
Ordonanța de urgență nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 507 din 30.06.2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță – Monitorul Oficial nr. 506 din 30.06.2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului – Monitorul Oficial nr. 505 din 30.06.2017
Ordinul ANAF nr. 1.817/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2015 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia – Monitorul Oficial nr. 486 din 27.06.2017

Ordinul ANAF nr. 1.718/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice – Monitorul Oficial nr. 477 din 23.06.2017

Circulară BNR nr. 10/2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2017 – Monitorul Oficial nr. 471 din 22.06.2017

Ordinul nr. 409/4.020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator – Monitorul Oficial nr. 468 din 22.06.2017

Ordinul MFP nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial – Monitorul Oficial nr. 467 din 21.06.2017

Ordinul MFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile – Monitorul Oficial nr. 463 din 21.06.2017

Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996 – Monitorul Oficial nr. 461 din 20.06.2017

Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative – Monitorul Oficial nr. 444 din 14.06.2017

Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale – Monitorul Oficial nr. 440 din 14.06.2017

Ordinul MFP nr. 768/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale – Monitorul Oficial nr. 415 din 6.06.2017

Legea nr. 125/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului – Monitorul Oficial nr. 415 din 6.06.2017

Hotărârea Guvernului nr. 374/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 – Monitorul Oficial nr. 414 din 6.06.2017

Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României – Monitorul Oficial nr. 411 din 31.05.2017

Ordinul MFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică – Monitorul Oficial nr. 368 din 17.05.2017

Circulară BNR nr. 8/2017 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2017 – Monitorul Oficial nr. 355 din 12.05.2017

Circulară BNR nr. 7/2017 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele bănești în valută – Monitorul Oficial nr. 355 din 12.05.2017

Ordinul ANAF nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal – Monitorul Oficial nr. 342 din 10.05.2017

Ordinul ANAF nr. 1.381/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – Monitorul Oficial nr. 342 din 10.05.2017

Hotărârea Guvernului nr. 285/2017 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale – Monitorul Oficial nr. 342 din 10.05.2017

Ordinul MFP nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice – Monitorul Oficial nr. 336 din 9.05.2017

Ordinul ANAF nr. 1.024/2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii – Monitorul Oficial nr. 321 din 4.05.2017

Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – Monitorul Oficial nr. 319 din 4.05.2017

Ordinul ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 625/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017 – Monitorul Oficial nr. 316 din 3.05.2017

Ordinul ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 626/2017 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2017 – Monitorul Oficial nr. 316 din 3.05.2017

Hotărârea Guvernului nr. 233/2017 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Inițiativa pentru întreprinderile mici și mijlocii (POIIMM) – Monitorul Oficial nr. 298 din 26.04.2017

Ordinul ANAF nr. 1.006/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală – Monitorul Oficial nr. 297 din 26.04.2017

Ordonanța de urgență nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii – Monitorul Oficial nr. 288 din 24.04.2017

Ordinul MM nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia – Monitorul Oficial nr. 288 din 24.04.2017

Ordinul ANAF nr. 1.023/2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili – Monitorul Oficial nr. 277 din 20.04.2017

Ordinul MFP/MT nr. 464/264/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități – Monitorul Oficial nr. 266 din 14.04.2017

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – Monitorul Oficial nr. 213 din 29.03.2017

Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură – Monitorul Oficial nr. 214 din 29.03.2017

Ordinul MFP nr. 543/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial – Monitorul Oficial nr. 243 din 07.04.2017

Norma ASF nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 – Monitorul Oficial nr. 245 din 10.04.2017

Norma ASF nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private – Monitorul Oficial nr. 248 din 11.04.2017

Ordinul ANAF nr. 1.232/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – Monitorul Oficial nr. 262 din 13.04.2017

Ordinul ANAF nr. 877/2017 – completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 531/2016 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic- Monitorul oficial nr. 0181/2017

Legea nr. 13/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice- Monitorul oficial nr. 0194/2017

Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar naţional – Monitorul Oficial nr.  192 din 17.03.2017

Norma ASF nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private- Monitorul oficial din 27.02.2017.

Ordinul MFP nr. 511/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

Ordinul MFP nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale

Ordinul MFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009– Monitorul Oficial nr. 191 din 06.02.2017

Ordinul ANAF nr. 581/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central- Monitorul Oficial nr. 105 din 07.02.2017

Ordinul MFP nr. 198/2017 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2017- M.O. 94/01.01.2017

Ordinul ANAF nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA-M.O. 93/01.01.2017
Ordinul ANAF nr. 592/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES)-M.O 88/31/01/2017
Ordinul MFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile- M.O. 86/31.01.2017
Norme pentru modificarea si ompletarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare, aprobate prin Norma ASF nr. 41/2015- M67/26/01/2017;
Ordin ANAF nr. 590 din 31.01.2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin O ANAF 558/2016- M87/31/01/2017;
Ordin ANAF nr. 112 din 27.01.2017 pentru stabilirea competentei privind preluarea si valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la indeplinire a procedurilor de valorificare a a acestora- M70/27/01/2017;
In Monitorul oficial nr. 40 din 13.01.2017 a fost publicat Ordinul ANAF  nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”
In Monitorul Oficial nr. 15 din 6.01.2017 a fost publicata HG nr. 1 prin care se modifica nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
In Monitorul Oficial nr. 16 din 06.01.2017 au fost publicate urmatoarele acte normative:
– OUG 2 /06.01.2017 privind unele masuri financiar bugetare precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
– OUG 3/06.01.2017 privind modificarea Codului fiscal
In Monitorul Oficial nr. 18 din 09.01.2017 a fost publicata Decizia nr. 34 a ICCJ privind interpretarea art. 278 alin 1 din Codul muncii si art. 1326 Cod civil
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 84/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
ORDIN Nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
HOTĂRÂREA nr. 16/360 din 22 aprilie 2016 privind publicarea Tabloului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici