Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 11 martie 2024

Avocatul general al CJUE: Opinia cu privire la exonerarea de privilegii profesionale potrivit DAC6 în cazul persoanelor care nu sunt avocați

Joi, 29 februarie, avocatul general Nicholas Emiliou și-a exprimat opinia referitoare la cauza C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers, privind conformitatea cu dreptul Uniunii și principiile fundamentale ale DAC6, Directiva (UE) 2018/822 privind schimbul automat și obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește acordurile transfrontaliere raportabile. Nicholas Emiliou sugerează că CJUE trebuie să răspundă întrebărilor adresate de Curtea Constituțională din Belgia, în sensul că examinarea întrebărilor nu a scos la iveală nicio problemă care afectează validitatea DAC6 și afirmă că obligația de a raporta toate acordurile fiscale transfrontaliere agresive autorităților competente impusă de DAC6 nu reprezintă o încălcare gravă a principiilor dreptului Uniunii. În plus, în concluziile sale, Nicholas Emiliou a afirmat că statele membre pot excepta intermediarii de la obligația de raportare cu privire la acordurile transfrontaliere raportabile numai în cazul în care obligația de raportare încalcă secretul profesional care se aplică avocaților și altor profesioniști tratați în același mod ca avocații în circumstanțe excepționale și adoptă o interpretare restrictivă a faptului că această exceptare nu poate fi extinsă la activitățile profesioniștilor, cum ar fi contabilii, auditorii și consilierii fiscali care nu sunt implicați în administrarea justiției. Cu toate acestea, concluziile avocatului general Nicholas Emiliou nu au caracter obligatoriu pentru Curte, iar aceasta își va pronunța hotărârea în lunile următoare.

Comisia Europeană propune o scutire de TVA pentru investițiile UE în domeniul apărării

Marți, 5 martie, Comisia Europeană a prezentat o Strategie industrială europeană de apărare (EDIS) și un Program european pentru industria de apărare (EDIP), menite să consolideze pilonul industrial al pregătirii UE în materie de apărare. Aceste noi propuneri includ o scutire de TVA pentru echipamentele de apărare ale UE. Comisia a propus ca statele membre să beneficieze de o scutire de TVA sau de accize, pentru echipamentele, tehnologia sau serviciile de apărare achiziționate și deținute în comun, ca parte a noii structuri a Programului european pentru armament (SEAP). „O cooperare în acest cadru general ar trebui, de asemenea, să permită statelor membre, în anumite condiții, să beneficieze de o rată de finanțare sporită, de proceduri de achiziții simplificate și armonizate și, în cazul în care statele membre dețin în comun echipamentele achiziționate, de o scutire de TVA”, se menționează în propunere. Potrivit propunerii, statele membre ar putea de asemenea să emită obligațiuni pentru finanțarea programelor de înarmare pe termen lung. SEAP ar fi considerată o organizație internațională în scopul emiterii de scutiri de TVA și de accize, precum și de obligațiuni.

Miniștrii de finanțe se întâlnesc la Bruxelles la 12 Martie

Miniștrii de finanțe ai UE se vor întâlni marți, 12 martie, la Bruxelles, pentru a face schimb de opinii cu privire la stadiul actual al punerii în aplicare a mecanismului de redresare și reziliență (RRF), precum și cu privire la stadiul actual al impactului economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Cu această ocazie, Președinția belgiană a Consiliului UE și Comisia Europeană vor informa miniștrii cu privire la principalele rezultate ale reuniunii miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20 din 26-29 februarie 2024. În plus, Consiliul va încerca să aprobe orientările sale privind bugetul UE pentru 2025 și să adopte recomandarea acestuia privind aprobarea care urmează să fie acordată Comisiei pentru implementarea bugetului UE aferent anului 2022. În aceeași zi, miniștrii de finanțe din UE vor participa și la o dezbatere cu miniștrii ocupării forței de muncă și ai afacerilor sociale privind investițiile și reformele sociale pentru economii reziliente. Nicio propunere fiscală nu se află pe ordinea de zi a reuniunii ECOFIN din martie.

Dezbatere ministerială privind propunerea FASTER, stabilită pentru ECOFIN în luna mai

Președinția belgiană a Consiliului UE se pare că a decis să amâne până la reuniunea ECOFIN din luna mai o discuție ministerială privind aspectele nesoluționate referitoare la propunerea de reducere mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER). Statele membre trebuie să rezolve în continuare câteva aspecte, inclusiv autoevaluarea de către statele membre a sistemelor lor de scutire de la plata impozitului reținut la sursă, derogările de la articolul 10 și scutirile potrivit Capitolului III al propunerii pentru țările UE cu piețe bursiere mici și sisteme cuprinzătoare de reținere la sursă. Definirea piețelor bursiere mici, care va stabili dacă sistemele de reținere la sursă ale statelor membre sunt „cuprinzătoare”, precum și excluderile sunt probabil puncte majore de discuție. Aceste aspecte nesoluționate vor fi discutate în continuare la nivel tehnic de către grupul de lucru privind aspectele fiscale la 15 martie și 16 aprilie, unde se așteaptă ca Președinția belgiană să prezinte noi texte de compromis.

Nou studiu al Observatorului fiscal al UE privind dezvoltarea paradisurilor fiscale

Observatorul fiscal al UE a publicat marți, 5 martie, un nou document de lucru care analizează factorii determinanți și consecințele dezvoltării paradisurilor fiscale. Autorul, Sébastien Laffitte, a folosit pentru cercetarea sa o nouă bază de date care urmărește crearea și dezvoltarea instituțiilor din străinătate în 48 de paradisuri fiscale. Plecând de la ideea că paradisurile fiscale sunt prestatorii de servicii de pe piața externă, el a arătat că șocurile cererii explică de ce țările devin paradisuri fiscale. El a mai constatat și că șocurile concurenței explică de ce paradisurile fiscale își actualizează reglementările. Această reacție este facilitată de răspândirea tehnologiilor juridice între paradisurile fiscale. În cele din urmă, autorul arată că a deveni un paradis fiscal generează câștiguri PIB pe cap de locuitor și realocare sectorială în țările care adoptă acest statut. În schimb, structura fiscală a țărilor care nu sunt astfel de paradisuri este afectată de apariția paradisurilor fiscale, ceea ce duce la o sarcină fiscală sporită care apasă pe umerii forței de muncă în raport cu capitalul. Evoluțiile recente în reglementarea paradisurilor fiscale, cum ar fi standardul comun de raportare (CRS) coordonat de OCDE și reforma pe doi piloni a sistemului internațional de impozitare a societăților, au introdus, în opinia sa, șocuri negative substanțiale asupra chiriilor din paradisurile fiscale. Potrivit documentului, aceste politici ar putea determina paradisurile fiscale să își actualizeze arhitecturile juridice, de exemplu, prin implementarea unor scheme „cu risc ridicat” de cetățenie prin investiții pentru a ocoli CRS. În consecință, documentul subliniază importanța elaborării unor reglementări internaționale privind paradisurile fiscale, astfel încât să le întărească împotriva inovațiilor juridice și a răspândirii acestora.

Subcomisia FISC a Parlamentului European, despre viitoarea guvernanță fiscală globală

Ultima reuniune a subcomisiei FISC a Parlamentului European pentru actualul mandat va avea loc joi, 19 martie, între orele 3:00 și 4:30. Cu această ocazie, eurodeputații FISC vor avea un schimb de opinii cu Comisia Europeană, OCDE și ONU privind situația actuală și viitorul politicilor fiscale europene și internaționale. În cadrul audierii va fi tratată, în special, recenta rezoluție a ONU în favoarea deschiderii negocierilor privind o convenție-cadru privind cooperarea internațională, care ar consolida rolul ONU în politicile fiscale internaționale. Eurodeputații și experții vor discuta despre viitoarea guvernanță globală a elaborării politicilor fiscale, inclusiv despre rolul ONU și cooperarea sa cu OCDE, precum și despre locul UE în cadrul acestor două foruri. Subcomisia FISC va discuta aceste aspecte cu Manal Corwin (OCDE), Gerassimos Thomas (Comisia Europeană) și Eamonn Prendergast (Delegația UE la ONU).

Zilele fiscalității și dezvoltării la OCDE în 2024

OCDE găzduiește cea de-a patra ediție a „Zilelor fiscalității și dezvoltării”, pe 12-13 martie, virtual pe Zoom. Toți membrii Cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS (Cadrul general incluziv) și principalele părți interesate sunt invitați să participe, toate sesiunile fiind deschise și publicului, permițând o privire asupra diferitelor fluxuri de lucru internaționale legate de impozitare întreprinse până în prezent de Cadrul general incluziv. Mai precis, evenimentul va oferi o actualizare a unora dintre inițiativele OCDE de consolidare a capacității fiscale și de îmbunătățire a politicii fiscale și a conformității în țările în curs de dezvoltare, precum și de explorare a viitoarelor provocări. Subiectele includ implementarea soluției pe doi piloni, noile realități ale stabilirii prețului carbonului și consecințele pentru țările în curs de dezvoltare, transparența fiscală, atitudinea față de îndeplinirea obligațiilor fiscale, precum și impozitarea și inegalitatea. Pentru a urmări sesiunile, înregistrează-te aici.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Written by