Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, publicate în Monitorul Oficial

Au fost stabilite Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, ca urmare a publicării, în Monitorul Oficial nr. 1107 din 17 noiembrie 2022, a Ordinului nr. 5.964/2022 al președintelui Autorității Vamale RomâneEMCS-RO-Mișcări este aplicația de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, bazată pe transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu înlocuiesc documentele pe suport hârtie și formalitățile care se efectuează potrivit art. 402 alin. (6)—(8) din Codul fiscal. Neîndeplinirea obligațiilor privind emiterea și transmiterea unui e-DA atrage aplicarea măsurilor legale care se impun, potrivit Codului fiscal și Normelor.

În mișcarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, locul de expediere este un antrepozit fiscal sau un BV unde produsele au fost puse în liberă circulație, iar primitorul este un operator economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, un destinatar scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal sau un loc unde produsele accizabile părăsesc teritoriul Uniunii Europene.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Written by