Modificări la mecanismul de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA

În Monitorul Oficial nr. 225 din 7 februarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 261/2022 al ministrului Finanțelor pentru modificarea OMFP nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020.

Potrivit amendamentelor aduse de noul act normativ, FNGCIMM analizează documentele transmise de instituția de credit potrivit reglementărilor proprii și prezentei convenții și comunică instituției de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare (față de 10 zile calendaristice, în varianta inițială a actului normativ) de la data transmiterii complete și corecte a documentelor.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by