MEEMA propune noi reglementări referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Sunt avute în vedere în special normele privind conformitatea bunurilor cu contractul și măsurile corective în caz de neconformitate.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a elaborat un proiect de lege privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Documentul este publicat pe site-ul instituției, pentru consultare publică. Potrivit inițiatorilor, proiectul stabilește cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător și consumator, în special norme privind conformitatea bunurilor cu contractul, măsurile corective în caz de neconformitate, modalitățile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și garanțiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a bunei funcționări a pieței interne.

Actul normativ va armoniza normele naționale privind cerințele de conformitate cu cele existente la nivel comunitar. Propunerea are la bază dispozițiile Directivei 1999/44/CE, dar prevede o armonizare deplină a criteriilor de conformitate pentru bunuri, a măsurilor corective aflate la dispoziția consumatorilor în cazul în care bunurile nu sunt conforme cu contractul și a principalelor modalități de punere în aplicare a acestor măsuri corective. În plus, sunt clarificate anumite caracteristici ale Directivei 1999/44/CE în vigoare, cum ar fi faptul că fiecare consumator ar avea dreptul la rezoluțiunea contractului sau la reducerea prețului în cazul în care vânzătorul nu repară sau nu înlocuiește bunurile într-un termen rezonabil. 

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by