Strategia de redresare economică în urma crizei COVID-19, în centrul discuțiilor la cea mai recentă reuniune a VAT Expert Group

Cea de-a 27-a întâlnire a membrilor VAT Expert Group a avut loc online, la 5 octombrie a.c. Strategia de redresare în urma crizei generate de pandemie a fost în centrul discuțiilor, la care a participat și reprezentantul CECCAR, conf. univ. dr. Adriana Florina Popa.

Astfel, a fost prezentată Comunicarea comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind planul de acțiune pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de redresare (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: An action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy), plan ce conține un set de 25 de inițiative ce vor fi implementate până în anul 2024 cu scopul de a face impozitarea mai echitabilă, mai simplă și mai adaptată la tehnologiile moderne.

Prin aceste măsuri, potrivit CE, se vor reduce obstacolele și povara administrativă în cadrul pieței unice cu efect direct asupra dezvoltării mediului de afaceri, a competitivității și creșterii economice, se va îmbunătăți conformarea fiscală, securizând-se, astfel, veniturile fiscale, vor fi exploatate mult mai eficient datele deținute cu efect direct în reducerea evaziunii și fraudei fiscale, iar contribuabilii vor fi mult mai conștienți de drepturile lor. Acest plan face parte dintr-un pachet fiscal ce conține trei inițiative diferite, dar complementare al Comisiei Europene.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by