Raportările contabile la alte perioade decât anual vor putea fi solicitate numai pentru firmele cu cifra de afaceri peste 1.000.000 euro

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1.041 din 6 noiembrie 2020 Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991. Modificarea adusă prin noul act normativ vizează limitarea aplicabilității reglementării privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual la operatorii economici care au depășit cifra de afaceri de 1 milion de euro (echivalent lei) la finalul exercițiului financiar precedent.

Astfel, la articolul 28 din Legea nr. 82/1991, alineatul (2) se modifică astfel: „(2) Ministerul Finanțelor Publice poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.”

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by