MMPS propune prelungirea aplicării măsurilor prevăzute de art. 1 și art. 3 din OUG nr.132/2020, până la 30 iunie 2021

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Hotărâre pentru completarea HG nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.Inițiatorii propun, prin acest proiect, prelungirea aplicării măsurilor prevăzute de art. 1 și art. 3 din OUG nr.132/2020, cu completările ulterioare.Prelungirea aplicării prevederilor legale menționate se propune până la 30 iunie 2021.

Pentru măsura prevăzută la art. 3 din OUG nr.132/2020, cu completările ulterioare, se propune ca aceasta să fie acordată, în continuare, profesioniștilor și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Written by