(FOTO-VIDEO) Rezultatele Consiliului ECOFIN din 12 martie

Consiliul a adoptat lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

„În plus față de cele cinci jurisdicții deja enumerate – Samoa Americană, Guam, Samoa, Trinidad și Tobago și Insulele Virgine Americane – lista revizuită a UE include în prezent și următoarele 10 jurisdicții: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Insulele Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu. Aceste jurisdicții nu au pus în aplicare angajamentele pe care și le-au asumat față de UE până la termenul convenit. Anexa II la concluzii, care cuprinde jurisdicțiile cu angajamente în curs, reflectă, de asemenea, prelungirile de termen acordate pentru 11 jurisdicții în vederea adoptării reformelor necesare pentru a-și îndeplini angajamentele”, se menționează într-un comunicat dat publicității de Consiliul UE.

„Astăzi am finalizat prima noastră revizuire cuprinzătoare a listei UE a jurisdicțiilor necooperante. De la adoptarea sa pentru prima dată, la sfârșitul anului 2017, lista și-a dovedit utilitatea în promovarea, prin cooperare, a agendei UE de îmbunătățire a practicilor fiscale mondiale, de combatere a evitării obligațiilor fiscale și de îmbunătățire a bunei guvernanțe și a transparenței: peste 30 de jurisdicții și-au respectat deja angajamentul de a adopta reforme fiscale”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor din România, citat în document.Ca parte a strategiei externe a UE privind impozitarea, astfel cum este definită de Consiliu, lista este menită să contribuie la eforturile continue de prevenire a evitării obligațiilor fiscale și de promovare a bunei guvernanțe fiscale la nivel mondial.

Accize

Consiliul a discutat măsuri de îmbunătățire a mediului de afaceri pentru produsele accizabile, în special pentru alcool și băuturile alcoolice, prin asigurarea unei concurențe loiale și reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi. Consiliul a dezbătut următoarele propuneri:

  • directiva privind regimul general al accizelor
  • regulamentul privind cooperarea administrativă în ceea ce privește conținutul registrelor electronice
  • directiva privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.
Cu toate că la nivel de experți s-au înregistrat progrese semnificative cu privire la aceste dosare, mai rămân unele chestiuni deschise care ar putea fi rezolvate în cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN din luna mai. Accizele reprezintă taxe indirecte la comercializarea sau utilizarea anumitor produse, cum ar fi alcoolul, tutunul și energia. Veniturile din aceste taxe rămân integral în statul în care acestea sunt plătite. Din 1992, țările UE au instituit norme comune pentru a se asigura că accizele sunt aplicate în mod identic și pentru aceleași produse în întreaga UE.

Impozitarea economiei digitale

Consiliul a luat act de progresele înregistrate în negocierile privind impozitarea serviciilor digitale, deoarece chestiunea a fost discutată ultima dată în cadrul reuniunii Consiliului ECOFIN din 4 decembrie 2018, pe baza unui nou text de compromis care stabilește un domeniu de aplicare limitat la serviciile digitale de publicitate. Discuția a scos în evidență faptul că în pofida sprijinului foarte larg din partea unui număr mare de state membre pentru acest text, unele delegații mențin rezerve referitoare la unele aspecte specifice ale propunerii sau obiecții mai fundamentale. În paralel, președinția va desfășura lucrări privind poziția UE în cadrul discuțiilor internaționale privind impozitarea economiei digitale, în special având în vedere raportul OCDE referitor la această chestiune, care este așteptat până la jumătatea anului 2020.

InvestEU

Consiliul a discutat chestiunea amplasării secretariatului Comitetului pentru investiții al InvestEU la Comisie sau la Banca Europeană de Investiții, fără a ajunge la o concluzie. Președinția a încurajat desfășurarea unui dialog între cele două instituții pentru deblocarea situației ținând cont de faptul că atenția nu ar trebui să se îndrepte asupra amplasării în sine, ci asupra unei structuri adecvate care să asigure eficiența, transparența și cele mai bune rezultate. La 20 februarie, reprezentanții permanenți au aprobat poziția Consiliului cu privire la propunerea Comisiei privind programul InvestEU. Pe această bază, președinția a inițiat negocieri cu Parlamentul European. Un prim trilog a avut loc la 4 martie. InvestEU este un nou program al UE care reunește cele 14 instrumente financiare existente disponibile în prezent pentru sprijinirea investițiilor și crearea de locuri de muncă în UE, în contextul următorului cadru financiar multianual (2021-2027).

Semestrul european

Comisia a prezentat o imagine de ansamblu a rapoartelor de țară și bilanțurile aprofundate în contextul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, astfel cum au fost publicate la 27 februarie. Miniștrii au discutat punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări referitoare la investiții.

TVA-ul pentru comerțul electronic

Consiliul a convenit asupra normelor de punere în aplicare privind regimul TVA-ului pentru comerțul electronic adoptate în decembrie 2017. Aceste noi măsuri detaliate vor asigura o tranziție lină la noul regim care intră în vigoare în ianuarie 2021.
Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul Consiliului UE.

Sursă foto & video: tvnewsroom.consilium.europa.eu
Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by