Accesul la profesie

                         
  • Examenul de acces la stagiu
  • Efectuarea stagiului
  • Examenul de aptitudini

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

  • Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu – condiții și etape