IFAC: Lupta împotriva corupției implică eforturi din partea contabililor. Iată cum

KEVIN DANCEY | 9 DECEMBRIE 2019

Acest articol a apărut inițial în Rețeaua globală de informații a IFAC: www.ifac.org/Gateway. Vizitați Rețeaua pentru a găsi conținut adițional pe o varietate de teme legate de profesia contabilă.

Corupția cauzează prejudicii. Organizația Națiunilor Unite îi estimează costul anual la 3,6 trilioane USD – aproximativ 5% din PIB la nivel global. Această cifră este de aproape două ori mai mare decât PIB-ul Braziliei.

Consecințele pentru creșterea economică și pentru bunăstarea oamenilor obișnuiți sunt grave – și nicio țară nu este imună. Aceasta este o criză globală, afectând negativ miliarde de oameni. Trebuie să acționăm.

Planul de acțiune anticorupție al G20 (2019-2021) este un bun punct de plecare. Este o declarație adoptată prin consens de către G20, conform căreia măsurile anticorupție sunt esențiale pentru prosperitatea economică de pretutindeni și care oferă îndrumări concrete privind lupta împotriva corupției.

Utilizând Planul G20 drept cadru general, am identificat trei domenii-cheie în care contabilii sunt extrem de bine poziționați pentru a aborda corupția în toate formele sale generalizate.

În primul rând, combaterea spălării banilor. Instituțiile financiare au reprezentat, în general, ținta politicilor pentru combaterea spălării banilor, însă întreprinderile nefinanciare și profesiile, inclusiv profesia contabilă, sunt, de asemenea, implicate.

IFAC susține activitatea Grupei operative pentru acțiuni financiare (Financial Action Task Force – FATF), împreună cu alte organisme naționale și internaționale, inclusiv recomandările FATF de a include contabilii în cadrul general pentru combaterea spălării banilor. Desigur, este nevoie ca implementarea să se facă într-o manieră inteligentă și eficace, dar considerăm că recomandările FATF oferă suficientă flexibilitate celor care elaborează politicile astfel încât să se atingă acest deziderat.

Merită să extindem discuția privind spălarea banilor la aspectele mai generale legate de infracțiunile financiare. Infractorii erei digitale sunt mai prolifici și mai familiarizați cu tehnologia ca niciodată. Ca rezultat, toate infracțiunile financiare, inclusiv spălarea banilor, devin din ce în ce mai dificil de prevenit sau depistat.

Profesioniștii contabili ar trebui să conștientizeze valoarea imensă a dezvoltării unor seturi de aptitudini tehnologice cât mai ridicate pentru a-și ajuta organizațiile să își îndeplinească obligațiile legale și să își protejeze resursele.

În al doilea rând, protejarea denunțătorilor. Aceasta este esențială pentru a abilita persoanele care descoperă fapte de corupție să ia măsuri și, în același timp, pentru a descuraja corupția și a spori integritatea la nivelul instituțiilor. IFAC susține adoptarea unor legi pentru protejarea denunțătorilor în toate jurisdicțiile care să urmeze principiile prezentate de G20, OECD și Asociația Internațională a Barourilor.

În afară de schimbările „de la vârf la bază”, IFAC încurajează firmele de contabilitate, întreprinderile și organizațiile profesionale contabile să ia inițiativa și să acționeze în conformitate cu aceleași principii. Organismele de reglementare și guvernele trebuie să se angajeze, de asemenea, să respecte și să consolideze măsurile de protecție a denunțătorilor oricând este posibil.

În al treilea rând, transparența în sectoarele public și privat. Efectele corupției în sectorul public sunt devastatoare, afectând direct calitatea serviciilor publice și statul de drept. Aceasta afectează nu doar economiile și piețele, ci și standardul de viață din multe țări.

Transparența în sectorul public este esențială pentru a evidenția fluxurile de trezorerie și tranzacțiile ilegale și pentru a permite controlul public în raport cu stabilirea bugetelor. Guvernele pot îmbunătăți transparența prin angajamentul față de implementarea unor standarde de raportare financiară recunoscute la nivel internațional, care să reflecte în mod exhaustiv performanța și poziția lor financiară. IFAC susține Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), promovând adoptarea și implementarea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) pe bază de angajamente.

Deși acționează independent, sectorul privat este un partener esențial al guvernelor în lupta împotriva corupției. Cea mai mare parte a activității economice de pe majoritatea piețelor este reprezentată de activitatea sectorului privat; măsurile anticorupție care sporesc transparența sectorului privat sunt cruciale pentru încrederea pe care publicul – inclusiv investitorii – o acordă coloanei vertebrale a economiei.

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, reprezintă standardul „de aur” pentru integritate și transparență atât în sectorul privat, cât și în sectorul public. IFAC promovează, de asemenea, adoptarea Standardelor Internaționale de Audit, care reprezintă standarde internaționale de înaltă calitate pentru audit, asigurare și controlul calității.

În plus, profesioniștii contabili ar trebui să consulte și îndrumările G20, și pe cele ale OECD/UNODC/Băncii Mondiale în ceea ce privește transparența și integritatea în afaceri. Îmbunătățirea raportării corporative este, de asemenea, un mijloc prin care organizațiile ar putea prezenta informații mai cuprinzătoare și mai transparente.

Nu vom elimina niciodată în întregime corupția. Infractorii vor găsi întotdeauna mijloace de a submina instituțiile publice și private, cu consecințe teribile pentru economii și oameni. Totuși, cu un set de principii clare, un plan de acțiune și voința de a acționa, putem lupta împotriva lor și putem susține interesul public. Profesioniștii contabili au un rol important de jucat și o oportunitate extraordinară de a-și asuma rolul de lider. Fructificarea acestei oportunități este vitală pentru îndeplinirea angajamentului profesiei față de etică și interesul public.Kevin Dancey

Director executiv

Kevin Dancey, CM, FCPA, FCA, a devenit directorul executiv al IFAC în ianuarie 2019. Dancey are o experiență îndelungată ca lider în profesia contabilă și în serviciul publicului. În calitate de președinte al Institutului Canadian al Contabililor Certificați, Dancey a condus unificarea profesiei contabile din Canada, devenind primul președinte și CEO al CPA Canada după fuziunea organismelor. Experiența sa include, de asemenea, pozițiile de subsecretar de stat, Politică fiscală, Departamentul de Finanțe din Canada (1993-1995); membru în Panelul de consilieri superiori ai Auditorului general din Canada (2006-2015); membru al Comitetului de Supraveghere a Standardelor de Audit și Asigurare (2017-2018); și membru în consiliul de administrație al CCAF-FCVI Inc. (2008-2013). Experiența internațională a Dancey include Consiliul de Supraveghere în Interesul Public (2017-2018), boardul IFAC (2006-2012) și Alianța Globală de Contabilitate (2006-2016), în care a deținut și poziția de președinte în perioada 2008-2012. Înainte de a se alătura Institutului Canadian al Contabililor Certificați, Dancey a ocupat poziția de Senior Partner la PwC Canada și a făcut parte din echipa de conducere la nivel global a PwC în perioada 2001-2005. Înainte de fuziunea cu Pricewaterhouse, a ocupat poziția de lider pe practici fiscale naționale la Coopers & Lybrand. Dancey este în prezent președintele Comitetului de Audit Departamental al Departamentului de Finanțe din Canada și face parte din Consiliul Consultativ al programului de mentorat înființat de CPA Canada și Inițiativa Familiei Martin, care are scopul de a pregăti tinerii indigeni din Canada, ocupând anterior poziția de coordonator național al programului. De asemenea, este Senior Fellow la Institutul CD Howe, un institut de cercetare canadian dedicat creșterii nivelului de trai prin intermediul unor politici publice sănătoase din punct de vedere economic. De asemenea, Dancey deține titlul de Fellow la CPA Ontario, unde a obținut inițial calificarea și de membru CPA Canada. Deține o licență cu onoruri în matematică și economie de la Universitatea McMaster (Canada). Mai multe articole de Kevin Dancey

Drepturi de autor © decembrie 2019 ale International Federation of Accountants (IFAC). Toate drepturile rezervate. Utilizat cu permisiunea IFAC. Contactați permissions@ifac.org pentru permisiunea de a reproduce, stoca sau transmite acest document.


Facebook LinkedIN CECCAR Business Magazine CECCAR FM YouTube - CECCAR

Written by