Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, a fost modificat în concordanță cu reglementările din Legea nr.157/2022

În Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.341/2022 pentru modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Actul normativ aduce amendamente la OPANAF nr. 587/2016 în concordanță cu Legea nr. 157/2022 pentru modificarea și completarea … Continue reading Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, a fost modificat în concordanță cu reglementările din Legea nr.157/2022