Modificări la Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicată HG nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. Promovarea noului act normativ s-a impus ca urmare a necesității corelării acestuia cu prevederile Codului fiscal, astfel cum a fost … Continue reading Modificări la Titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal