Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022 a fost publicat OPANAF nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. ANAF menționează menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, prin OG nr.11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea … Continue reading Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, publicată în Monitorul Oficial