Promovarea unei gândiri integrate pentru a facilita crearea de valoare sustenabilă
Promovarea unei gândiri integrate pentru a facilita crearea de valoare sustenabilă
Pentru a furniza informați utile pentru procesul decizional, precum și pentru o raportare corporativă cuprinzătoare și care să ofere încredere, întreprinderile pot elimina barierele funcționale și informaționale cu ajutorul unei gândiri integrate, adunând laolaltă informații...

Documentul Accountancy Europe, „Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative”, disponibil în limba română
Documentul Accountancy Europe, „Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative”, disponibil în limba română
CECCAR pune la dispoziția profesioniștilor contabili și a părților interesate traducerea în limba română a publicației Controale interne mai solide pentru reducerea riscurilor corporative, elaborată de Accountancy Europe. Documentul tratează întrebările din cadrul consultării Comisiei...


Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Sinteza prevederilor HG nr. 959/2022
Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Sinteza prevederilor HG nr. 959/2022
CECCARConf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group HG nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare a fost publicată,...

OUG nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine. Principalele prevederi
OUG nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine. Principalele prevederi
CECCARConf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group Au fost adoptate, recent, noi reglementări privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, în conformitate cu realitatea...


Sprijin financiar pentru IMM-uri, în vederea îmbunătățirii competențelor angajaților. Principalele prevederi ale schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea angajaților în tehnologiile emergente
Sprijin financiar pentru IMM-uri, în vederea îmbunătățirii competențelor angajaților. Principalele prevederi ale schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea angajaților în tehnologiile emergente
CECCARConf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabilReprezentant al CECCAR în VAT Expert Group Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național...

ANAF propune majorarea perioadelor de grație de care beneficiază contribuabilii/ plătitorii la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)
ANAF propune majorarea perioadelor de grație de care beneficiază contribuabilii/ plătitorii la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare...


Ședința din 28 iulie a Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii din cadrul IFAC: Principalele concluzii
Ședința din 28 iulie a Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii din cadrul IFAC: Principalele concluzii
La 28 iulie a avut loc a treia ședință din anul 2022 a Grupului Consultativ pentru Practici Mici și Mijlocii din cadrul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC). CECCAR a fost reprezentat la întrunirea amintită de...

Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, a fost modificat în concordanță cu reglementările din Legea nr.157/2022
Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100, a fost modificat în concordanță cu reglementările din Legea nr.157/2022
În Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.341/2022 pentru modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau...


Modelul formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți”, publicat în Monitorul Oficial
Modelul formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți”, publicat în Monitorul Oficial
În Monitorul Oficial nr. 754 din 27 iulie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți”, act normativ prin care au fost reglementate, totodată, și instrucțiunile de completare...

Normele de aplicare a OUG nr. 90/2022 privind amânarea ratelor la bănci, aprobate de Guvern
Normele de aplicare a OUG nr. 90/2022 privind amânarea ratelor la bănci, aprobate de Guvern
Executivul a aprobat astăzi Hotărârea pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Normele de aplicare (ale căror prevederi CECCAR...


Documentul de poziție al Accountancy Europe privind guvernanța în materie de ESG – recomandări pentru comitetele de audit, tradus de CECCAR în limba română
Documentul de poziție al Accountancy Europe privind guvernanța în materie de ESG – recomandări pentru comitetele de audit, tradus de CECCAR în limba română
Comitetele de audit au un rol esențial în promovarea unei guvernanțe corporative solide, prin implicarea lor în supravegherea riscurilor, controalele interne, raportarea corporativă și audit. Noua legislație UE extinde mandatul consiliilor de administrație și al...

Raportul privind prioritățile globale pentru profesioniștii contabili angajați și cei din sectorul public, disponibil în limba română
Raportul privind prioritățile globale pentru profesioniștii contabili angajați și cei din sectorul public, disponibil în limba română
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția celor interesați traducerea în limba română a raportului Priorități globale pentru profesioniștii contabili angajați și cei din sectorul public, ce rezumă concluziile reuniunii din...


ANAF propune noi reglementări privind categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)
ANAF propune noi reglementări privind categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard...

MF propune completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici; se au în vedere aspecte legate de prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit
MF propune completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici; se au în vedere aspecte legate de prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit
Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, care are ca scop transpunerea în legislația națională a unor reglementări comunitare, respectiv a Directivei (UE) 2021/2101 a...


MF va opera modificări la procedura de soluționare a contestațiilor formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate, în condițiile dispozițiilor din Codul fiscal
MF va opera modificări la procedura de soluționare a contestațiilor formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate, în condițiile dispozițiilor din Codul fiscal
Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art....

Au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG nr. 1045/2018, au fost modificate prin HG nr. 931/2022, publicată astăzi în Monitorul Oficial nr. 748 din 26 iulie 2022. Noul act normativ...