Filiala Bucureşti

Consiliul Filialei
Funcţia Numele şi prenumele  Poza 
Preşedinte Andrei Aurel
Membru titular expert contabil Bazavan Ioana
Membru titular expert contabil Bejinaru Cristian
Membru titular expert contabil Carp Ana
Membru titular expert contabil Cioc Mihaela
Membru titular expert contabil Ene Luminița
Membru titular expert contabil Nica Constantin Cristian
Membru titular expert contabil Paru Alexandru
Membru titular expert contabil Pitic Aneta
Membru supleant expert contabil Ghiur Alexandru
Membru supleant expert contabil Pirușcă Anastasia
Membru supleant contabil autorizat Urmuliță Claudia CV ro | CV en
Executivul Filialei
Atribuții de director executiv Stănciulescu Elena
Consilier președinte
A. Serviciul evidență tablou
Șef serviciu  Gorețchi Sorina-Andreea
Consilier Dulgheru Cristina
B. Serviciul organizare stagiu
C. Serviciul dezvoltare profesională continuă
 Referent Florescu Adriana
D. Serviciul etic și control respectare norme
 Referent Tabarcea Mihaela Victoria
E. Birou administrativ
Casier Olaru Florina