Filiala Bucureşti

Consiliul Filialei
Funcţia Numele şi prenumele  Poza 
Preşedinte Andrei Aurel
Membru titular expert contabil Tomoaica Emil  CV ro
Membru titular expert contabil Andrei Aurel
Membru titular expert contabil Paru Alexandru 
Membru titular expert contabil Nica Constantin Cristian
Membru titular expert contabil Șerban Sanda
Membru titular contabil autorizat Manolache Elena 
Membru titular contabil autorizat Ștefan Sanda 
Membru titular contabil autorizat Cazacu Ionela Emilia
Membru titular contabil autorizat Comanici Mariana
Membru supleant expert contabil Ghiur Alexandru
Membru supleant expert contabil Ciocan Andreea Claudia
Membru supleant contabil autorizat Mihai Mariana CV ro | CV en
Membru supleant contabil autorizat Urmuliță Claudia CV ro | CV en
Executivul Filialei
Atribuții de director executiv Stănciulescu Elena
Consilier președinte
A. Serviciul evidență tablou
Șef serviciu  Gorețchi Sorina-Andreea
Consilier Dulgheru Cristina
B. Serviciul organizare stagiu
C. Serviciul dezvoltare profesională continuă
 Referent Florescu Adriana
D. Serviciul etic și control respectare norme
 Referent Tabarcea Mihaela Victoria
E. Birou administrativ
Casier Olaru Florina