Practicile Mici şi Mijlocii (PMM) – Link-uri utile

Despre PMM

În calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR doreşte să vină în sprijinul membrilor săi din rândul practicilor mici şi mijlocii prin publicarea noutăţilor din acest domeniu şi organizarea unor evenimente dedicate PMM-urilor din România.

De asemenea, CECCAR se implică activ în activitatea Comitetului PMM din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) prin intermediul reprezentantului său din cadrul acestui Comitet, precum şi prin traducerea articolelor şi publicaţiilor elaborate de Comitet în sprijinul practicilor mici şi mijlocii din întreaga lume.

 
       
  • Pagina Comitetului pentru Practici Mici şi Mijlocii din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC):

http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee


  • Publicaţii şi resurse destinate PMM-urilor publicate de Comitetul PMM IFAC: 

http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources