Practicile Mici şi Mijlocii (PMM) – Publicaţii

Despre PMM

În calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR doreşte să vină în sprijinul membrilor săi din rândul practicilor mici şi mijlocii prin publicarea noutăţilor din acest domeniu şi organizarea unor evenimente dedicate PMM-urilor din România.

De asemenea, CECCAR se implică activ în activitatea Comitetului PMM din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) prin intermediul reprezentantului său din cadrul acestui Comitet, precum şi prin traducerea articolelor şi publicaţiilor elaborate de Comitet în sprijinul practicilor mici şi mijlocii din întreaga lume.

 
       
  • Ghidul de control al calităţii pentru practicile mici şi mijlocii, Ediţia a II – a
  • Standardul nr. 40 – Controlul calităţii şi managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre CECCAR şi Ghid de aplicare, 2011
  • Rolul practicilor mici şi mijlocii în furnizarea consultanţei de afaceri pentru întreprinderile mici şi mijlocii
  • Ghidul de gestionarea activităţii pentru practicile mici şi mijlocii, 2010 
 
  • Ghidul de utilizare a Standardelor Internaţionale de Audit în auditarea întreprinderilor mici şi mijlocii, Ediţia a III – a