Practicile Mici şi Mijlocii (PMM) – Ştiri

Despre PMM

În calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR doreşte să vină în sprijinul membrilor săi din rândul practicilor mici şi mijlocii prin publicarea noutăţilor din acest domeniu şi organizarea unor evenimente dedicate PMM-urilor din România.

De asemenea, CECCAR se implică activ în activitatea Comitetului PMM din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) prin intermediul reprezentantului său din cadrul acestui Comitet, precum şi prin traducerea articolelor şi publicaţiilor elaborate de Comitet în sprijinul practicilor mici şi mijlocii din întreaga lume.

 
       

Modificările prefigurate de noua Directivă Contabilă Europeană și de Directiva privind Transparența: alternative pentru diminuarea costurilor de raportare ale IMM urilor din România

Parlamentul European a adoptat recent două Directive de interes pentru profesia contabilă și mediul de afaceri. Este vorba despre Directiva Contabilă și Directiva privind Transparența. Obiectivul revizuirii celor două Directive constă în reducerea costurilor administrative pentru companiile mici, creșterea transparenței plăților către guvernele naționale și crearea unei cerințe de raportare pe fiecare țară. Vom prezenta în cadrul acestui articol, principalele schimbări prefigurate de cele două Directive. Obiectivul urmărit constă în stimularea dezbaterilor în mediul de afaceri și mediul profesional din România cu privire la maniera optimă de implementare a acestor directive în legislația națională.

În vederea simplificării cerinţelor de raportare pentru IMM-uri, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a Directivelor Contabile Europene (Directiva a IV a şi Directiva a VII a) cu scopul adoptării unei Directive noi care să le înlocuiască.  Potrivit argumentaţiei expuse în preambul propunerii, principalele obiective urmărite constau în reducerea costurilor administrative legate de raportare–în special cazul IMM urilor, creşterea comparabilităţii situaţiilor financiare ale entităţilor care desfăşoară activităţi internaţionale şi au un număr mai mare de utilizatori externi, protejarea intereselor investitorilor prin reţinerea informaţiilor esenţiale pentru aceştia şi creşterea transparenţei privind plăţile efectuate către guverne de entităţile ce activează în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare. Directiva este dezvoltată în nouă capitole care vizează: sfera de aplicare, definiții și categorii de societăți, prevederi și principii generale, bilanțul și contul de profit și pierdere, notele la situațiile financiare, situațiile financiare consolidate, cerințe de publicare, aspecte privind auditul, prevederi privind exceptările și restricțiile aplicabile acestora, raportarea plăților către guverne.

Citeşte mai departe


Atelier dedicat PMM-urilor în cadrul Consiliului IFAC de la Berlin

În cadrul şedinţei anuale a Consiliului IFAC care a avut loc la Berlin în perioada 16-17 noiembrie 2011, a fost organizat atelierul de lucru „Progrese în domeniul IMM/PMM”, în cadrul căruia reprezentantul CECCAR din Comitetul PMM IFAC a susţinut, în calitate de panelist, prezentarea „Promovarea valorii PMM-urilor”, mult apreciată de cei prezenţi, preşedintele Comitetului şi al panelului elogiind sprijinul CECCAR şi contribuţia deosebită a reprezentantului său în Comitetul PMM IFAC.


IFAC a lansat cel de-al patrulea Chestionar rapid pentru PMM-uri

Chestionarul este disponibil acum şi în limba română

Sunteţi practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci completaţi chestionarul rapid http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011. Completarea chestionarului nu durează mai mult de 3 minute. Comitetul PMM din cadrul IFAC va analiza rezultatele într-un raport global pentru 2011 care va fi publicat în 2012. Rezultatele Chestionarelor rapide pentru PMM-uri din ianuarie, aprilie şi august sunt disponibile aici: http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date.

Termenul limită este 19 decembrie 2011.