Norme profesionale şi ghiduri

 

IESBA: Revizuiri la Cod pentru promovarea rolului și mentalității pe care ar trebui să le aibă profesioniștii contabili

 

IESBA: Revizuiri la Partea 4B din Cod pentru a reflecta termenii și conceptele utilizate în Standardul Internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit)

IFAC: Ghid privind misiunile de revizuire
Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili

Broșura IFRS 17 și IFRIC 23
Standardele IFRS® 2017
IFAC: Ghid privind misiunile de compilare

IFAC: Ghidul de gestionare a activităților pentru practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a
IFAC: Ghid de control al calității pentru practicile mici și mijlocii – ediția a III-a

IFAC: Evaluarea și îmbunătățirea
controlului intern în organizații
IAESB: Standardul Internațional de
Educație 1 – Dispoziții privind accesul la programele
de educație profesională contabilă (revizuit)
IAESB – Standardul Internațional de Educație 2, Dezvoltarea profesională inițială – competențe tehnice (revizuit)

IAESB: Standardul Internațional de Educație 3
– Dezvoltarea profesională inițială –
aptitudini profesionale (revizuit)

IAESB: Standardul Internațional de Educație 4
– Dezvoltarea profesională inițială – valori, etică
și atitudini profesionale (revizuit)

IAESB: Standardul Internațional de Educație 5
– Dezvoltarea profesională inițială –
experiența practică (revizuit)
IAESB: Standardul Internațional de Educație 6
– Dezvoltarea profesională inițială – evaluarea
competenței profesionale (revizuit)

IAESB: Standardul Internațional de Educație 7
– Dezvoltare profesională continuă (revizuit)

IAESB – Standardul Internațional de Educație 8, Competența profesională pentru partenerii de misiuni responsabili pentru auditurile situațiilor financiare (revizuit)

Standarde