Norme profesionale şi ghiduri


Broșura IFRS 17 și IFRIC 23

Ghidul de gestionare a activităților pentru
practicile mici și mijlocii, ediția a IV-a


Standardele IFRS® 2017


IFAC: Evaluarea și îmbunătățirea
controlului intern în organizații

IAESB: Standardul Internațional de
Educație 1 – Dispoziții privind accesul la programele
de educație profesională contabilă (revizuit)


IAESB: Standardul Internațional de Educație 2
– Dezvoltarea profesională inițială –
competențe tehnice (revizuit)


IAESB: Standardul Internațional de Educație 3
– Dezvoltarea profesională inițială –
aptitudini profesionale (revizuit)


IAESB: Standardul Internațional de Educație 4
– Dezvoltarea profesională inițială – valori, etică
și atitudini profesionale (revizuit)


IAESB: Standardul Internațional de Educație 5
– Dezvoltarea profesională inițială –
experiența practică (revizuit)

IAESB: Standardul Internațional de Educație 6
– Dezvoltarea profesională inițială – evaluarea
competenței profesionale (revizuit)


IAESB: Standardul Internațional de Educație 7
– Dezvoltare profesională continuă (revizuit) –