Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 în limba română (Partea A + Partea B)

IFRS BV 2015 cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

Prezenta ediție este tipărită în două volume, Partea A și B. Aceasta include următoarele modificări realizate ulterior datei de 1 ianuarie 2014:

  • un standard revizuit: IFRS 9 Instrumente financiare
  • două standarde noi: IFRS 14 Conturi de amânare aferente activităților reglementate și IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții
  • documentul Îmbunătățiri anuale la IFRS-uri, ciclul 2012–2014 (care conține modificări separate la IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 și IAS 34); și
  • modificări aduse următoarelor standarde:  IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 1, IAS 16, IAS 27, IAS 28, IAS 38 și IAS 41.

Written by

Leave a Reply

Message