Publicarea IFRS BV 2013 în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.

Prezenta ediţie este publicată în două volume:

  • Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a Interpretărilor IFRIC și SIC.
  • Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Prezenta ediție nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni. 

Achiziţionarea: Cele 2 volume IFRS 2013 se pot livra prin poştă (caz în care veţi achita şi contravaloarea expedierii poştale în funcţie de adresa de destinaţie) sau le puteţi ridica personal de la sediul Aparatului Central, din Bucureşti – sector 4, Intrarea Pielari nr.1, tel. 021-330.88.69/70/71, email: ceccar@ceccaro.ro.

Pentru a avea acces la fișierele în format electronic cu IFRS BV 2013 în limba română, puteți să vă abonați la secțiunea eIFRS de pe website-ul Fundației IFRS: http://www.ifrs.org/.

De asemenea, cei interesaţi pot achiziţiona cele două volume de la filialele CECCAR din toată ţara.

 

Written by

Leave a Reply

Message