MFP: Proiect de Ordonanță de urgenţă pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unui termen

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pe site-ul instituției, în data de 27 martie a.c., un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unui termen.

Proiectul de act normativ aduce modificări Codului fiscal, Codului de procedură fiscală, precum și OUG nr. 62/2011 privind stabilitatea cadrului financiar general pentru utilizarea Contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse.

Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de ordonanță de urgență, actul normativ vizează stimularea investițiilor și antreprenoriatului, instituindu-se posibilitatea pentru microîntreprinderi de a opta pentru aplicarea impozitului pe profit, cu îndeplinirea concomitentă a unor condiții legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați.

De asemenea, proiectul prevede asigurarea finanțării activităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, prin stimularea microîntreprinderilor de a efectua sponsorizări pentru susținerea acestor entități.

Măsurile propuse de MFP vizează aplicarea sistemului de impozitare cu reținere la sursă a veniturilor realizate din contracte de activitate sportivă încheiate conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și sprijinirea entităților nonprofit și unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, prin majorarea la 3,5% a cotei care poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat.

Totodată, potrivit notei de fundamentare, prin prevederile proiectului de ordonanță de urgență se urmărește asigurarea tratamentului fiscal unitar din punctul de vedere al TVA în cazul operațiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare, menținerea competitivității transportului de mărfuri și persoane, dar și considerente de ordin social, respectiv menținerea unui nivel optim al costurilor de transport. Concomitent, măsurile urmăresc corelarea condițiilor de autorizare a antrepozitelor fiscale cu cele referitoare la revocarea autorizației de antrepozit fiscal, dar și simplificarea procedurii administrative de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și a timbrului de mediu pentru autovehicule. MFP a indicat că, prin măsurile proiectului, este eliminată obligația anexării documentelor doveditoare a plății, a copiilor cărții de identitate a vehiculului, precum și a certificatului de înmatriculare, iar pentru restituirea sumelor va fi de ajuns doar depunerea unei cereri, fără alte documente.

Proiectul de ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, pentru asistența acordată în cadrul abordării aferente fondurilor tematice.

De asemenea, proiectul de act normativ prevede simplificarea acordării eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, eliminarea disfuncționalităților în activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii, iar taxa instituită în municipiul București pentru promovarea turistică se va face venit la bugetul local al municipiului București pentru facilitarea unei mai bune promovări turistice și utilizarea mai eficientă a sumelor colectate din cazarea turiștilor.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul MFP, la Secțiunea Transparență decizională.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice se primesc de către MFP, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.

Written by

Leave a Reply

Message